KMR:s privatlivspolicy på webbsajten

Ditt privatliv är mycket viktigt för oss. Vi vill göra din upplevelse på vår hemsida så angenäm och givande som möjligt, och vi vill att du tar till dig av vår information med fullständigt förtroende.

Vi har skapat denna privatlivspolicy för att visa vårt starka engagemang för integritet och säkerhet.

All personlig information som har samlats in på denna webbsajt, däribland ditt namn, e-mailadress, eventuell demografisk information eller information rörande online-köp är skyddad och ges inte ut till någon annan organisation eller andra personer än KMR. Information du ger i våra formulär angående kränkningar inom mentalvården eller som du ger oss när du frågar efter mer information kan enligt vårt gottfinnande komma att skickas vidare till en lokal KMR-avdelning närmare dig som har bättre möjligheter att bistå dig med din begäran.

Vi kommer aldrig att sälja eller hyra ut din personliga information till en tredje part, utom så som beskrivs i denna policy rörande privatliv.

Datasäkerhet

Information du ger för medlemskap, bokköp eller donationer, vilket inbegriper kreditkortsinformation, är skyddad med krypteringstekniken Secure Sockets Layer (SSL). Vi använder denna SSL-teknologi för att förhindra att sådan information plockas upp och läses när den överförs på internet. Den krypterade informationen går till en trygg plats där din information lagras på datorer med begränsat tillträde, lokaliserade på platser med begränsat tillträde.

Även om vi gör allt vi kan för att säkra integriteten och säkerheten i våra nätverk och system, kan vi inte garantera att våra säkerhetsåtgärder kommer att hindra ”hackers” från att illegalt komma över denna information.

Särskilda fall

Det är vår policy att inte ge ut personlig information om dig på sätt som inte har något samband med dem som beskrivs häri, utan att också ge dig möjlighet att välja att inte gå med på det eller att på annat sätt förbjuda sådant orelaterat bruk. Vi kan emellertid komma att avslöja personlig information om dig eller information om din användning av webbsajten om vi, enligt eget gottfinnande, anser att det är skäligt att göra det; dessa fall inkluderar: därför att vi är skyldiga att göra så enligt lag, som t.ex. Electronic Communications Privacy Act (i USA), föreskrifter, eller juridiska förfrågningar eller förfrågningar från myndigheter om sådan information; för att avslöja information som är nödvändig för att identifiera, kontakta eller lagsöka någon som misstänks bryta mot våra policy; för korrekt användning av sajten; eller för att skydda KMR och därtill hörande avdelningar.

Förpliktelse om att skydda barns privatliv

Att skydda barns privatliv är särskilt viktigt för oss. Det är vår policy att följa Children’s Online Privacy Protection Act (ung. lagen för skydd av barns privatliv online) från 1998, samt andra gällande lagar. Vi rekommenderar att barn ber sina föräldrar om tillåtelse innan de skickar personlig information till oss, eller till någon annan online.

Förändring av policy om privatliv

Vi förbehåller oss rätten att modifiera eller förbättra denna policy om privatliv när som helst genom att sätta vår ändrade policy på vår sajt. Förändringarna kommer bara att påverka den information som vi samlar in efter det datum då ändringen av vår policy om privatliv började gälla, om vi inte klart anger något annat.

Frågor och kommentarer

Om du har några frågor angående vår policy om privatliv, var då vänlig att kontakta oss

NEDLADDNINGAR