PSYKIATRISKA ÖVERGREPP EXPONERADE
Veteraner kräver ett slut på neddrogning av soldater

Med självmordsfrekvensen bland veteraner nästan tre gånger så stor som den hos den allmänna befolkningen, söker de som bryr sig om våra militärer enträget efter ett svar som kan hjälpa till att lösa krisen. Svaret är KMR:s dokumentärexposé, Den dolda fienden: En inblick i psykiatrins förtäckta agenda, som exponerar orsakssambandet mellan sinnesförändrande droger och den höga andelen självmord bland veteraner, plötsliga dödsfall och det ökade våldet i det militära.

Sergeant i gröna baskrarna (pensionerad) Hannis Latham (till vänster) och överste i flygvapnet John Henke (pensionerad), veteraner som arbetar för att skydda andra veteraner och militär personal från psykiatrisk neddrogning visar regelbundet filmen för veteraner i hela landet.

”Psykiatriska droger gör vår moderna krigföring så mycket mer dödlig för våra återvändande soldater, än något tidigare krig”, säger sergeant Hannis Latham, pensionerad från gröna baskrarna i USA:s armé, grupp ”A”-team i 10:e specialstyrkan.

”Istället för att skapa återhämtningsprogram för återvändande veteraner som erkänner dem som normala människor som har gått igenom en mycket onormal upplevelse, ordineras våra veteraner ofta antipsykotiska medel, lugnande medel och antidepressiva medel, och blir tillsagda att svälja det och ta sig samman.”

Den pensionerade översten John A. Henke, tungt dekorerad flygvapenpilot, militär kaplan och klinisk psykolog som deltog i Pentagons biträdande försvarsministers studie för stridsberedskap säger:

”Istället för att hjälpa veteraner att återhämta sig från kriget, har deras smärta maskerats med kraftfulla droger. Dessa, inklusive opioida smärtstillande medel och sinnesförändrande psykiatriska droger, håller missbruk vid liv och bidrar till antalet dödliga överdoser bland VA-patienter som är nästan dubbelt så högt som det nationella genomsnittet.”

Henke och Latham talade vid filmens premiär i New York i maj 2014. De och andra har fortsatt att använda dokumentärfilmen med veteraner, som ett kraftfullt utbildningsverktyg.

Som en del av sin globala kampanj för att öka medvetenheten om psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna sponsrar Kommittén för mänskliga rättigheter 12 slagkraftiga vandringsutställningar. De mobila utställningarna, baserade på det permanenta museet på CCHR Internationals huvudkontor i Los Angeles, presenterar psykiatrins förflutna och nutida övergrepp; avslöjar den psykiatriska branschens maskopi med läkemedelsföretag; och illustrerar den psykiatriska läkemedelspipeline som har gjort miljontals personer beroende av psykofarmaka över hela världen.

Vandringsutställningarna reser över varje kontinent och sätts upp i eller runt lagstiftningscentra och andra framträdande landmärken i städer över hela USA och Nord- och Sydamerika, Europa, Asien, Australien och Nya Zeeland. Utställningarna besöks av tusentals myndighetspersoner, lagstiftare, vårdpersonal, psykiatriker, psykologer, veteraner och militär personal.Neurolog ifrågasätter ”plötsliga dödsfall”

Neurologen Fred Baughman Jr. från Kalifornien har sammanställt en lista över nästan 400 tvivelaktiga dödsfall bland soldater och veteraner, där många tillskrivs ”naturliga orsaker”.

”Vad i helsike är ’naturliga orsaker’ hos 20-åringar?” frågar Baughman.

Hans forskning har lett honom att anse att de är ”sannolik plötslig hjärtdöd utan puls och hjärndöd inom 4–5 minuter på grund av en cocktail av psykiatriska droger, särskilt antipsykotiska medel”.

Han fann gemensamma faktorer i fallen Andrew White och tre andra West Virginia-veteraner, alla i 20-årsåldern, som dog i sömnen i början av 2008: ”Alla hade diagnostiserats med ’PTSD’ – en psykologisk diagnos, inte en sjukdom (fysisk abnormitet) i hjärnan; alla var på samma förskrivna läkemedelscocktail, Seroquel (antipsykotiskt medel), Paxil (antidepressivt medel) och Klonopin (bensodiazepin); och alla verkade ’normala’ när de gick för att sova.”

Med andra läkare och KMR, har dr Baughman utfärdat en brådskande varning: ”Jag uppmanar militären att omedelbart beslagta alla antipsykotiska och antidepressiva medel, tills det har skett ett fullständigt, helt offentligt, förtydligande av omfattningen av och orsakerna till denna epidemi av sannolika plötsliga hjärtdödar.”ÅTERSTÄLLER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM MENTALHÄLSOVÅRDEN

Som en ideell väktare för mental hälsa, förlitar sig KMR på medlemskap och donationer för att utföra sitt uppdrag att undanröja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom den psykiatriska vården. Du kan bli del i världens största rörelse för reform av mental hälsa genom att gå med i gruppen som har hjälpt till med att få till stånd mer än 170 lagar som skyddar medborgare från övergrepp inom verksamheter för mental hälsa.

NEDLADDNINGAR