DIANE STEIN BERÄTTAR OM SINA KMR‑AKTIVITETER

Diane Stein har varit del av KMR Florida sedan 2014 och har räddat hundratals liv genom sitt arbete. Hon berättar för oss hur man gör.
Diane Stein, ordförande för KMR Florida, ger en inblick i vad alla kan göra som medlem i en KMR-avdelning för att bekämpa övergrepp.

Diane Stein hjälpte till att bilda KMR Floridas avdelning år 2014, och sedan dess har de lämnat in 6 900 klagomål och har fått statliga myndigheter att inleda 85 utredningar av kriminella psykiatriker och deras anläggningar. De har också fått 606 människor att släppas, som hölls mot sin vilja på psykiatriska anstalter.

Varför blev du medlem av KMR?

För att det är den enda gruppen som tar sig an kriminell psykiatri. Jag är en kämpe och har alltid varit det. Jag var barnet på skolbussen som trotsade mobbare. Om man innersta inne är en kämpe, den sortens person som inte bara vill sätta ett plåster på ett problem, utan som vill dra upp det med rötterna, då är KMR perfekt.

Vad gör en person som är med i en KMR-avdelning?

Det finns grundläggande åtgärder som KMR-avdelningar vidtar för att reformera mentalvården, såsom att hitta övergreppsfall, lämna in klagomål och att vidta rättsliga åtgärder. Om man precis startar sin egen aktivitet kan man först hitta en aktiv avdelning nära sig genom att kontakta KMR. De kan vägleda en medan man lägger grunden till sin verksamhet.

Alla vill åstadkomma omedelbara resultat. Sättet jag omedelbart gjorde skillnad på var genom att först kunna och förstå mentalvårdslagen för mitt område och att sedan identifiera den största källan till missbruk av den. För mig gällde det barn och ofrivillig psykiatrisk undersökning utan föräldrarnas vetskap. När jag väl satt fingret på problemet började jag informera familjer om lagen, deras rättigheter och vad de kunde göra åt situationen. Det var början och därifrån arbetade jag för att få de grundläggande åtgärderna utförda. Det här är vad man kan göra:

 1. Finn och dokumentera fall som utsatts för psykövergrepp.
 2. Lämna in klagomål om detta till polisen, medicinska eller professionella certifieringsstyrelser osv.
 3. Hjälp de som utsatts för övergrepp eller deras anhöriga att göra intervjuer i media och dokumentärintervjuer, såväl som att tala vid offentliga evenemang och att besöka lagstiftare.
 4. Dokumentera systematiska övergrepp på psykanstalter och lämna in klagomål till de lämpliga myndigheterna.
 5. Utred omfattningen av psykiatrins inflytande och dela med dig av denna information med den KMR-avdelning som finns närmast dig och använd det i material för det lokala området för att öka medvetenheten om psykiatriska övergrepp och brott.
 6. Övervaka och förebygg lagstiftning som gagnar psykiatrin.
 7. Övervaka och stöd lagar som skyddar mänskliga rättigheter och får psykiatrin att ställas till svars för skadliga metoder.
”Om man innersta inne är en kämpe, den sortens person som inte bara vill sätta ett plåster på ett problem, utan som vill dra upp det med rötterna, då är KMR perfekt.”
 1. Informera och upplys allmänheten genom att få ut KMR-dokumentärer och annat material på flera kanaler – genom att dela ut det, under evenemang, i sociala medier, i pressreleaser osv.
 2. Använd Psykiatri: Dödens industri-dvd:n (eller vandringsutställningen när den besöker ditt område) för att finna och dokumentera fall av psykövergrepp och informera lokala ledare, lagstiftare och beslutsfattare.
 3. Arbeta med föräldrar, lärare och andra utbildare för att få till stånd uteslutning av skadliga psykiatriska/psykologiska program och åtgärder i skolor, högskolor och universitet.
 4. Få folk att underteckna ett förhandstillstånd om psykiatrisk vård för att skydda dem mot psykiatrisk intervention och behandling. Gå till cchrint.org/psychiatric-living-will för ett exemplar.

Vad är du mest stolt över angående ditt arbete?

Redan i ung ålder ville jag inspirera och ge mod till andra så att de skulle kämpa för sina rättigheter. Det är detta som jag är mest stolt över. Som en grupp som arbetar tillsammans för att uppnå samma mål kommer vi att få till stånd bestående förändringar.


STOPPA PSYKIATRISKA ÖVERGREPP

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR