Medlemskap/Donationer

Din hjälp behövs som en del av den internationella rörelsen som syftar till att få ett slut på övergrepp och tvångsutövning som begås dagligen bakom förklädnaden psykisk vård. Sådana övergrepp omfattar påtvingad psykiatrisk behandling och tortyr av politiskt oliktänkande, intagning mot någons vilja, elchocker på äldre och den utbredda psykiatriska neddrogningen av barn och vuxna med farliga psykiatriska preparat.

Ditt bidrag går till att hjälpa KMR att undersöka och exponera informationen om de verkliga farorna med dessa droger och skadliga behandlingar, som dolts för allmänheten, så att internationella reformer kan uppnås för att skydda människor från skada.

KMR är en ideell 501 c 3 organisation, djupt engagerad enbart i att utrota övergrepp inom området psykvård.

ENGÅNGSDONATION

KLICKA HÄR >>

INTRODUKTIONSMEDLEMSKAP FÖR ETT ÅR                     

Ett introduktionsmedlemsskap för ett år berättigar medlemmar till regelbundna uppdateringar om KMR-frågor, inbjudningar till KMR-filmvisningar, boksigneringar och evenemang, e-boken ”Vanliga psykiatriska drogers biverkningar” och e-boken ”Vad är alternativet till psykofarmaka?”

KLICKA HÄR >>

Individuellt årligt medlemskap                                     

Det individuella årliga medlemskapet berättigar medlemmar till regelbundna uppdateringar om KMR-frågor, inbjudningar till KMR-filmvisningar, boksigneringar och evenemang, e-boken ”Vanliga psykiatriska drogers biverkningar” och e-boken ”Vad är alternativet till psykofarmaka?” och 10 % rabatt på böcker, dvd:er och inköp i KMR:s online-butik.

KLICKA HÄR >>

Årsmedlemskap för företag

Det årliga medlemskapet för företag berättigar medlemmar till regelbundna uppdateringar om KMR-frågor, inbjudningar till KMR-filmvisningar, boksigneringar och evenemang, e-boken ”Vanliga psykiatriska medels biverkningar” och ”Vad är alternativet till psykofarmaka?”, 10 % rabatt på böcker, dvd:er och inköp i KMR:s online butik, samt 10 % rabatt vid KMR:s speciella evenemang och ett officiellt KMR medlemskapscertifikat för företag.

KLICKA HÄR >>

Medlemskap för KMR:s människorättsförespråkare (livstidsmedlemskap)         

Medlemskapet för människorättsförespråkare (livstids) berättigar medlemmar till regelbundna uppdateringar om KMR-frågor, inbjudningar till KMR-filmvisningar, boksigneringar och evenemang, e-boken ”Vanliga psykiatriska drogers biverkningar” och e-boken ”Vad är alternativet till psykofarmaka?”, 15 % rabatt på böcker, dvd:er och inköp i KMR:s online butik, 15 % rabatt på KMR:s speciella evenemang och ett officiellt certifikat för KMR människorättsförespråkare.

KLICKA HÄR >>

NEDLADDNINGAR