Alternativ
Rätten att bli informerad

Inom allmänmedicin inkluderar normen för informerat samtycke att kommunicera diagnosens natur, syftet med en föreslagen behandling eller ett förfarande, riskerna och fördelarna med den föreslagna behandlingen och att informera patienten om alternativa behandlingar så att han kan göra ett informerat, välunderbyggt val. Psykiatriker informerar inte rutinmässigt patienterna om behandling utan medicin, och utför inte heller grundliga medicinska undersökningar för att försäkra sig om att en persons problem inte härrör från en obehandlad medicinsk sjukdom som manifesterar sig som ett ”psykiatriskt” symptom. De brister i sin information till patienter om vilken sorts diagnos som används, vilket skulle kräva att man informerade patienten om att psykiatriska diagnoser är helt subjektiva (baserade enbart på beteende) och inte har någon vetenskaplig/medicinsk giltighet (ingen röntgen, skanning av hjärnan, tester av kemisk obalans för att bevisa att någon har en psykisk störning).

Alla patienter bör få vad som kallas en ”differentialdiagnos”. Läkaren ser till att han får en grundlig sjukdomshistoria och utför en fullständig kroppslig undersökning, utesluter alla tänkbara problem som kan ge upphov till en rad symptom och förklarar varenda möjlig biverkning av den rekommenderade behandlingen.

Det finns många alternativ till psykiatriska diagnoser och behandlingar, inbegripet medicinsk vård som inte kräver en stigmatiserande och subjektiv psykiatrisk etikett eller ett personlighetsförändrande preparat. Myndigheter bör stödja och finansiera drogfria behandlingar som alternativ till farliga psykofarmaka som har visat sig inte vara effektivare än placebo, och vara farligare än de flesta gatudroger. Även om internationella KMR inte rekommenderar eller förespråkar särskilda läkare, någon medicinsk organisation, verksamhet eller grupp har vi funnit resurserna nedan vara till hjälp för personer som söker mer information om följande ämnen:

INFORMATION OM METODER FÖR ATT UPPNÅ MENTAL HÄLSA VILKA INTE INNEFATTAR PSYKOFARMAKA OCH/ELLER ATT TRYGGT KUNNA SLUTA MED PSYKIATRISKA DROGER
 

 

Soteria House – Alternativa, drogfria lösningar för personer som fått diagnosen schizofren
http://www.moshersoteria.com

ALTERNATIV TILL PSYKOFARMAKA FÖR BARN

The Block Center – Hittar och behandlar underliggande hälsoproblem hos barn och ger information om hur barn säkert kan bli fria från psykiatriska droger
http://www.blockcenter.com

DrugFreeChildren.org – Informerande webbsajt om frågor kring användningen av kemiska medel på barn
http://www.drugfreechildren.org

The Doris J. Rapp Education Corporation – Viktig information om miljöfaktorer som påverkar hälsan hos barn och vuxna
http://www.drrapp.com

AbleChild – Föräldrar för en undervisning utan diagnoser och droger
http://www.ablechild.org

GRUPPER FÖR MENTALVÅRDSPATIENTERS RÄTTIGHETER

Mind Freedom International – En ideell organisation som arbetar för att vinna mänskliga rättigheter och erbjuda alternativ för människor som diagnostiserats med psykiatriska oförmågor
http://www.mindfreedom.org/about-us

KOMPLETTERANDE/ALTERNATIV HÄLSA

Whitaker Wellness Institute – Sjukvård för ett längre och mer aktivt liv med fokus på äldrevård
http://www.whitakerwellness.com

Institute for Progressive medicine – Konventionella och kompletterande terapier
http://www.iprogressivemed.com

The American College for the Advancement of Medicine – Ideellt medicinskt sällskap engagerat i att förbättra kompletterande och alternativ medicin
http://acam.org

MILJÖFRÅGOR OCH MENTAL HÄLSA

American Academy of Environmental Medicine – Förespråkar optimal hälsa genom förebyggande och säkra och effektiva behandlingar
http://www.aaemonline.org

Byrån för registrering av giftiga ämnen och sjukdomar – Blyförgiftning: Vilka är de fysiologiska verkningarna av blyförgiftning?
http://www.atsdr.cdc.gov

INFORMATION OM LÄKEMEDEL

MedlinePlus – Information om läkemedel, kosttillskott och örter
http://www.nlm.nih.gov/MedlinePlus/druginformation.html

Faror med psykofarmaka – Internationella KMR:s sökmotor för psykiatriska medels biverkningar, inkluderar rapporterade biverkningar av psykofarmaka till USAs FDA
http://www.cchrint.org/psychdrugdangers

HUR MAN RAPPORTERAR BIVERKNINGAR FRÅN PSYKOFARMAKA

Medwatch – FDAs program för säkerhetsinformation och biverkningsrapportering
http://www.fda.gov/medwatch

HÄLSOALTERNATIV OCH INFORMATION

Naturalnews.com – Oberoende nyheter om naturlig hälsa, kost m.m.
http://www.naturalnews.com

Natural Solutions – Naturliga botemedel och hälsosamma lösningar
http://www.naturalsolutionsmag.com

Natural Health Education
http://www.thepeopleschemist.com

JURIDISKA RESURSER

Baum, Hedlund, Aristei & Goldman – advokater som hanterar dödsfall och personskador på orättmätiga grunder
http://www.baumhedlundlaw.com

Vickery Waldner & Mallia LLP – advokater som hanterar dödsfall på orättmätiga grunder och medicinsk försummelse
http://www.justiceseekers.com

Weitz & Luxenberg PC – advokater som hanterar personskador och medicinsk felbehandling
http://www.weitzlux.com

FEDERAL LAGSTIFTANDE INFORMATION

THOMAS – lagstiftande information från kongressbiblioteket
http://thomas.loc.gov

NEDLADDNINGAR