Omfattande bedrägeri: Psykiatrins korrumperade industri

Under decennier har psykiatriker och psykologer hävdat att de har monopol på all form av mentalvård. Myndigheter och privata försäkringsbolag har försett dem med miljarder dollar varje år för att behandla ”psykiska sjukdomar”, bara för att sedan mötas av krav från denna industri på ytterligare medel, som behövs för att åtgärda den påstådda, hela tiden allt sämre psykiska hälsan. Ingen annan verksamhet skulle kunna misslyckas hela tiden och sedan bara begära mer pengar.

En betydande del av dessa anslag och försäkringspengar har gått förlorade på grund av ekonomiska bedrägerier inom mentalvården, ett internationellt problem som beräknas kosta mer än hundra miljarder dollar varje år.

  • USA förlorar omkring 100 miljarder dollar på hälsovårdsbedrägerier varje år. Upp till 20 miljarder dollar av dessa beror på bedrägliga verksamheter inom mentalvårdsindustrin.
  • En av rättegångarna om de största hälsovårdsbedrägerierna i USAs historia gällde mentalvården, trots att den är den minsta delen av hälsovården.
  • En undersökning av försäkringsbedrägerier mot de amerikanska sjukförsäkringsbolagen Medicaid och Medicare, särskilt i New York, under en tjugoårsperiod, visade att psykiatrin är de värsta syndarna av alla sjukvårdsgrenar.
  • Tyskland rapporterar att bedrägerier omfattar ungefär en miljard dollar varje år.
  • I Australien har sjukvårdsbedrägerier och ”överbetjäning” av patienter kostat skattebetalarna upp till 330 miljoner dollar per år.
  • I Ontario, Kanada, dömdes psykoterapeut Michael Bogart till 18 månaders fängelse för att ha bedragit regeringen på nära en miljon dollar, det största fallet av sjukvårdsbedrägeri i provinsens historia.

Mark Schiller, ledare för amerikanska läkar- och kirurgförbundet, medgav: ”Jag har ofta sett psykiatriker diagnostisera patienter med en rad psykiatriska diagnoser som inte var motiverade, bara för att få försäkringsersättning.”

Psykiatrins och psykologins olika medlemsförbund håller dock inte uppsikt över denna kriminalitet. Istället är det som förre ordföranden i det amerikanska psykiatriförbundet (APA), Paul Fink, så arrogant medgav: ”Det är APAs uppgift att skydda psykiatrikers förmåga att tjäna pengar.”

Mentalvårdsmonopolet har praktiskt taget inget ansvar för sina misslyckanden och anser sig inte ha några förpliktelser. Detta har gjort det möjligt för psykiatriker och psykologer att begå flera andra brott förutom finansiella bedrägerier. Listan med brott som begåtts av dessa ”yrkesmän” sträcker sig från bedrägeri, narkotikabrott, våldtäkt och sexuellt utnyttjande, till ofredande av barn, överfall, dråp och mord.

Det viktigaste syftet med mentalvårdsbehandling måste vara den terapeutiska vården och behandlingen av individer som lider av emotionell störning. Det får aldrig vara utövarens finansiella eller personliga vinst. De som lider av störningarna är oundvikligen sårbara och lättpåverkade. Korrekt behandling kräver därför att utövaren har absolut trovärdighet och integritet.

Eftersom erfarenheten har visat att det finns många kriminella utövare inom mentalvården, har Kommittén för Mänskliga rättigheter utvecklat en databas på www.psychcrime.org som anger många av dem som förklarats skyldiga och satts i fängelse.

Listan har tillkommit som svar på det höga antalet dömda utövare inom den psykiatriska vården som fortsätter att söka arbete inom psykiatrin, och är bl.a. avsedd att informera människor om dessa personers bakgrund.

Det finns ingen plats för kriminella avsikter eller handlingar inom mentalvården. KMR arbetar tillsammans med andra för att säkerställa att denna standard upprätthålls.

Denna information presenteras som en service till polisiära myndigheter, undersökare av hälsovårdsbedrägeri, internationella polismyndigheter, licensieringsstyrelser för läkare och psykologer och till allmänheten, i syfte att få slut på kriminella psykiatriska övergrepp inom mentalvården.

Högaktningsfullt,


Jan Eastgate,
ordförande för
Kommittén
för mänskliga rättigheter

NEDLADDNINGAR