Schizofreni – ”sjukdomen” som psykiatrin gör pengar på

Livet kan ibland vara en verklig utmaning. Det kan faktiskt bli mycket tufft. En familj som ställs inför en allvarligt störd och irrationell familjemedlem kan bli desperata i sina försök att lösa krisen.

Till vem kan de vända sig när detta händer?

Enligt psykiatrikerna bör man konsultera psykiatrikerna, som är experterna på mentalvård. Men det är ett bedrägeri, vilket många har upptäckt.

Dr Megan Shields, praktiserande husläkare under mer än tjugofyra år, och rådgivande styrelsemedlem i Kommittén för mänskliga rättigheter, varnar: ”Psykiatriker vet ingenting om sinnet, de behandlar individen som inget annat än ett organ i huvudet (hjärnan) och har ungefär lika mycket intresse för andlighet, vedertagna läkemedel och botande, som en bödel har av att rädda liv.”

Filmen A Beautiful Mind, skildrar nobelpristagaren John Nash som förlitar sig på psykiatrins senaste genombrottsdroger för att hindra ett återfall av sin ”schizofreni”. Detta är dock Hollywood-fiction, eftersom John själv hävdar att det inte är korrekt när filmen påstår att han tar ”nyare medel”. När han fick Nobelpriset hade han inte tagit några psykiatriska droger på tjugofyra år och hade blivit frisk av sig själv.

Härmed är inte sagt att vem som helst som tar ordinerade, personlighetsförändrande medel bör sluta med dem tvärt. På grund av deras farliga biverkningar skall ingen sluta ta något psykiatriskt medel utan råd och hjälp från en kompetent, icke-psykiatrisk läkare.

Vi vill dock betona att det finns lösningar på allvarliga psykiska störningar, som inte har de allvarliga risker och brister som är en naturlig del av psykiatrin.

Vilken psykiatriker eller psykolog som helst som hävdar att ”allvarliga mentala sjukdomar” inte är annorlunda än hjärtfel, kallbrand i benet eller den vanliga förkylningen, handlar bedrägligt.

Dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri vid State University of New York, Syracuse, säger: ”Om vi ska betrakta mentalsjukdom lika som fysisk sjukdom, borde vi ha biokemiska eller patologiska bevis. Och om en ’sjukdom’ skall vara ’vetenskapligt’ meningsfull måste man på något sätt kunna ta itu med den, mäta eller testa den på ett vetenskapligt sätt, som med ett blodprov eller elektroencefalograf ( registrering av hjärnans elektriska aktivitet). Om sjukdom inte kan mätas på detta sätt – vilket är fallet [med] ... ’mental sjukdom’ – då är ordet ’sjukdom’ som bäst en metafor och som värst en myt, och att ’behandla’ dessa ’sjukdomar’ är därför ett lika ... ovetenskapligt företag.”

I praktiken finns det rikligt med bevis för att en verklig fysisk sjukdom, med verklig patologi, allvarligt kan påverka en persons mentala tillstånd och beteende. Psykiatrin ignorerar fullständigt alla dessa vetenskapliga bevis, och föredrar i stället att skylla allt på sjukdomar och förmodade ”kemiska obalanser” i hjärnan, vilka aldrig har bevisats existera, och begränsar all utövning till brutala behandlingar som inte har gjort något annat än att permanent skada hjärnan och individen.

Eftersom psykiatrin ingenting vet om sinnet, hjärnan eller de underliggande orsakerna till allvarlig mental störning, bränner man fortfarande hjärnan med elektrochock, sliter sönder den med psykokirurgi och bedövar den med farliga medel. Eftersom de är helt okunniga om vad de sysslar med föredrar de den enkla lösningen att ”kasta en handgranat på ett växelbord för att fixa det”. Det låter och ser effektivt ut, men processen förstör en hel massa som är bra, botar inget men kostar miljarder av skattebetalarnas pengar varje år.

Genom att delar av hjärnan förstörs blir personen mer lätthanterlig, men mindre levande. Den ursprungliga psykiska störningen kvarstår, men undertryckt. Detta är psykiatri i verksamhet när de behandlar störda individer.

Informationen i denna rapport är en varning till var och en som kanske upplever allvarliga svårigheter i livet, eller känner någon som gör det, och som söker efter lösningar.

Det finns alternativ till psykiatrisk vård. Sök upp och stöd dem, för de kan reparera och bygga upp. Dessutom fungerar de. Undvik psykiatrin eftersom den bara river sönder och förstör. Och den fungerar aldrig.

Högaktningsfullt,


Jan Eastgate
ordförande för
den internationella Kommittén
för mänskliga rättigheter

NEDLADDNINGAR