Kommittén för mänskliga rättigheter

Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR) grundades år 1969 för att undersöka och avslöja kränkningar av mänskliga rättigheter som begåtts av psykiatrin och för att rensa upp inom mentalvården. Under mer än ett århundrade hade psykiatrisk teori ansett att eftersom varken andliga företeelser eller sinnet kunde mätas med fysiska instrument, kunde de inte existera och hade ingen plats inom psykvården.

Typisk psykiatrisk utövning innebar att patienter behandlades som djur – de fråntogs sina lagliga rättigheter och tillhörigheter och förvarades under förnedrande förhållanden. De intagna terroriserades med elchockbehandling, ofta som bestraffning och utan deras samtycke. Psykiatriska lobotomier och andra psykokirurgiska förfaranden förstörde människors sinne och liv. Kraftfulla neuroleptika (medel som påverkar nervsystemet) orsakade obotliga skador på hjärnan och nervsystemet och gjorde patienterna slöa, apatiska och mindre alerta. Dessutom blev patienter överfallna och sexuellt utnyttjade, allt under sken av ”terapi”. Varje påstående om en vetenskaplig grund var en bluff.

Begrunda berättelsen om Frances Farmer, som under en sexårsperiod på 1940-talet spelade i arton filmer, tre Broadwaypjäser och trettio betydande radioprogram, allt innan hon fyllt tjugosju år. Senare, eftersom hon då led av en serie misslyckade relationer och var beroende av amfetamin för viktkontroll, togs hon in på ett psykiatriskt sjukhus i staten Washington. Frances Farmer våldtogs av sjukvårdsbiträden, prostituerades av sjukhuspersonalen till soldater från en närliggande militärbas, låstes in i en bur, utsattes för el- och insulinchockbehandlingar, fick iskalla ”chock”-bad, starka, försvagande droger och psykokirurgi – hennes personlighet och karriär förstördes.

Till skillnad från många andra överlevde Frances och kunde berätta om sina upplevelser: ”Trösta aldrig dig själv med att tro att terrorn är över, för den tornar upp sig lika stor och ondskefull idag som den gjorde under det avskyvärda Bedlams tidevarv. Men jag måste berätta om fasorna så som jag minns dem, i hopp om att en del resurser för mänskligheten skulle kunna användas för att för alltid befria de olyckliga individer som fortfarande är fängslade på förfallna institutioners bortglömda avdelningar.”

Kommittén för mänskliga rättigheter är den resursen.

KMR, som inspireras av visionären och humanitären L. Ron Hubbard – som identifierade de övergrepp som är en väsentlig del av psykiatrins agerande när han sade: ”Det får inte finnas någon inflytelserik grupp som är djupt engagerad i människans förnedring” – KMR är idag den främsta bevakaren av den internationella psykiatrin.

KMR etablerades av Scientologi-kyrkan som en självständig samhällsreformgrupp, tillsammans med dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri. KMR har fått till stånd många hundra internationella reformer som uppnåtts genom vittnesmål inför hearingar arrangerade av lagstiftande organ angående psykiska övergrepp, och dess arbete med media, brottsbekämpande myndigheter och myndighetspersoner.

Genom KMRs oförtröttliga arbete har tusentals offer för övergrepp räddats, patienter har återfått sina juridiska och medborgerliga rättigheter; lagar världen över angående mentalhälsovården har förbjudit godtycklig användning av elchockbehandling, psykokirurgi, och har förbjudit djupsömns-(narkos-)behandling och insulinchocker. Lagstiftning finns nu för att garantera att psykiatrisk våldtäkt av patienter behandlas i brottmålsdomstolar, och många hundra som har skadats genom psykiatrisk ”behandling” har fått ersättning. Över hela världen varnar nu tillsynsmyndigheter för läkemedel regelbundet om riskerna med psykofarmaka.

Men psykiatrikers makt att tvinga föräldrar att sätta sina barn på mycket farlig psykofarmaka, dömer oss till en allt djupare drogkultur och nedbrytning av familjeenheten. Tjugo miljoner barn i hela världen ges antidepressiva medel som orsakar våldsamt och självmordsbenäget beteende. Detta inkluderar barn yngre än ett år gamla som nu ges personlighetsförändrande droger. Miljontals fler av våra unga ges ett stimulerande ämne som är starkare än kokain. Därför förblir KMRs uppgift enormt stor och dess övervakande roll för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter desto viktigare.

För många av psykiatrins offer är KMR deras enda hopp, då det är den enda grupp som är villig att lyssna utan att kalla deras allvarliga klagomål för ”vanföreställningar” på grund av ”psykisk sjukdom”. Genom KMRs arbete har otaliga liv kunnat räddas eller befrias från den personliga förnedring som följer på psykiatrisk behandling.

Idag fortsätter KMR stolt sin övervakande roll med över 250 avdelningar i mer än 34 länder – avdelningar som bara blir fler för varje år – i vad som är en global kamp för människans värdighet och anständighet. KMRs arbete är mer betydelsefullt än någonsin och kommer att avslutas först när psykiatrins bedrägliga utövningar har avskaffats och psykiatrin hålls ansvarig för sin skadliga utövning och sina kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Högaktningsfullt


, Jan Eastgate,
ordförande för den internationella Kommittén
för mänskliga rättigheter

NEDLADDNINGAR