Två förkämpar för barns och föräldrars rättigheter arbetar oförtröttligt för att förändra chilenska lagen och skydda barn från psykiatrisk tvångsbehandling som en förutsättning för att kunna gå till skolan.

läs vidare >>
Idén till elektrokonvulsiv terapi (ECT) utvecklades år 1938 som en ”behandling” för att göra människor mer fogliga och denna barbariska metod används än idag.

läs vidare >>
KMR kräver högljutt ett landstäckande förbud mot elchocksterapi vid amerikanska psykiatrikerförbundets konferens.

läs vidare >>
En utställning i den lagstiftande församlingen riktar sanningens ljus mot skadliga psykiatriska metoder.

läs vidare >>
KMR firade sitt 50-årsjubileum i stor stil genom att titta tillbaka på en historia av att skydda mänskliga rättigheter och hylla sina vapenbröder med sitt Human Rights Award.

läs vidare >>
Sedan KMR grundades 1969 har den arbetat med frihetskämpar, modiga advokater, hängivna lagstiftare med flera, som i sin tur uttryckte sitt stöd under KMR:s 50-årsjubileum.

läs vidare >>
För att ge en känsla av arbetet KMR gör tittar vi på några av KMR:s många prestationer under dess första 50 år.

läs vidare >>
KMR har kontaktat Förenta nationerna för att stoppa psykiatriska tvångsmetoder.

läs vidare >>
Det som började som ett enstaka fall där barnavårdsnämnden olagligen tog ett barn ifrån dess mamma blir ett intensivt korståg för föräldrars rättigheter som utkämpas av en brottmålsadvokat.

läs vidare >>
KMR presenterar utställningen Psykiatri: Dödens industri för att informera mexikanska medborgare.

läs vidare >>
Pastor Fred Shaw gick samman med NAACP för att få resolutioner godkända i syfte att skydda afroamerikaner mot psykiatriska övergrepp och elektrokonvulsiv terapi.

läs vidare >>
KMR UK hävdar att Royal College of Psychiatrists internationella kongress prackar på allmänheten skräpvetenskap, vilket utsätter Storbritanniens barn för en allvarlig risk.

läs vidare >>
NEDLADDNINGAR