SYMPOSIUM HÅLLS FÖR ATT SÄTTA STOPP FÖR KRÄNKANDE TVÅNGSINTAGNING I FLORIDA

Florida-advokaten Justin Drach håller ett seminarium och en diskussion med advokater och KMR-kommissionärer om kränkande tvångsintagning på mentalsjukhus.

Baker Act i Florida har lett till en alarmerande ökning av tvångsintagning i delstaten, samtidigt som delstaten verkar allt oftare hamna i media för våldshandlingar till följd av psykisk ohälsa. Är den därför en del av lösningen eller en del av problemet? KMR Florida, som såg denna oroväckande trend, höll det allra första ”Baker Act-symposiet och -toppmötet för försvarsadvokater” för att diskutera dessa situationer.

Floridas mentalvårdslag (känd som Baker Act), vilken sponsrades av den framlidna Florida-delstatsrepresentanten Maxine Baker år 1972, inbegriper även förmågan att utsätta någon som anses vara en fara för sig själv eller andra för tvångsundersökning i 72 timmar.

Sedan 2001 har antalet personer som tvångsintagits enligt ”Baker Act” ökat med 105 procent. Varje år är 32 000 av dessa tvångsintagna individer barn (så unga som två år gamla) och tonåringar. Tidningen Jacksonville, i en debattartikel med titeln: ”Floridas Baker Act är överanvänd, ineffektiv och otillräcklig”, konstaterade: ”Baker Act-sjukhusintagningar av barn används ibland som en provisorisk åtgärd för skolsystem eller föräldrar som inte kan eller inte vill ta hand om problembarn ... Andra mentalvårdsexperter befarar att Baker Act används som en allt-i-ett-lösning för att droga individer som inte har någon annanstans att ta vägen.” Avslutningsvis stod det: ”Överanvändningen, kränkningarna och övergreppen som omger tvångsintagning är kriminella.”

”Att hålla detta symposium var viktigt så att dessa advokater kunde dela med sig av sina framgångsrika åtgärder för att försvara klienter som utsätts för psykiatrisk tvångsundersökning.”

Diane Stein, ordförande för KMR Florida, förklarar: ”Problemet är, vem är det som avgör om man är en fara för sig själv eller andra? Föreställ dig att bråka med grannen som sedan ringer polisen och säger att du är en fara, du hämtas och förs till psyket. Föreställ dig att besöka en psykiatriker för att få hjälp med vardagens stress för att sedan bara bli tvångsintagen eftersom han anser att det är nödvändigt.” Symposiet tog upp mentalvårdslagar, rättspraxis och framgångsrika åtgärder för att försvara rättigheter hos medborgare som blivit ”Baker Acted”. ”Att hålla detta symposium var viktigt så att dessa advokater kunde dela med sig av sina framgångsrika åtgärder för att försvara klienter som utsätts för psykiatrisk tvångsundersökning”, sade Stein.


FAKTA

MOT DERAS VILJA

Människor runt om i världen får skadlig psykiatrisk behandling mot sin vilja.

1 av 3

ECT-OFFER

av de uppskattningsvis 1 miljon personer som får det årligen över hela världen får det utan deras samtycke

70

PROCENTS

ökning av tvångsintagning i Tyskland under en åttaårsperiod

10 000+

MÄNNISKOR

i Australien varje år utsätts för psykiatrisk tvångsvård i sitt eget hem

1 800

BEGÅR SJÄLVMORD

varje år i USA medan de är på sjukhus

195 000

BLEV ”BAKER ACTED”

(tvångsintogs) i Florida i USA, på ett enda årSÄTT STOPP FÖR ÖVERGREPPEN

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR