ALLISON FOLMAR ÅTERSTÄLLER FÖRÄLDRARS RÄTTIGHETER OCH RÄDDAR BARN FRÅN ÖVERGREPP

Advokaten Allison Folmar talar till media om att försvara föräldrars rättigheter och att ge dem tillbaka deras barn som olagligen tagits ifrån dem av barnavårdsnämnden.
Det som började som ett enstaka fall där barnavårdsnämnden olagligen tog ett barn ifrån dess mamma blir ett intensivt korståg för föräldrars rättigheter som utkämpas av en brottmålsadvokat.

När advokaten Allison Folmar från Detroit i Michigan fick ett telefonsamtal klockan 02.00 om att en mor hade barrikaderat sig själv i sitt hus i ett 10 timmars dödläge med barnavårdsnämnden (CPS), ett SWAT-team, en stridsvagn och andra polismyndigheter – allt för att skydda hennes 11-åriga dotter, Ariana, från Risperdal – var Folmars omedelbara reaktion: ”Jag representerar henne!”

Folmar, som varit försvarsadvokat sedan 2000, befann sig i en ny värld, och hon behövde fakta – fakta som Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) tillhandahöll. Hon fick veta att Risperdal, ett antipsykotiskt medel, hade obotliga biverkningar, bland annat mani, aggression, diabetes, gynekomasti (brösttillväxt) hos män och död bland de äldre. I fallet med Ariana, vars beteende förändrats efter ett hon vaccinerades, hade mamman Maryanne Godboldo tagit henne till en läkarmottagning där Ariana ordinerades Risperdal, vilket orsakade allvarliga negativa reaktioner. Med en läkares hjälp kunde Godboldo få sin dotter att sluta med drogen.

Ariana började må bättre, men CPS accepterade inte att hon slutade med den farliga drogen. CPS skaffade sig en ogiltig domstolsorder med godkännande av en domare som aldrig hade läst den och försökte avlägsna Ariana från hennes hem, vilket ledde till dödläget som höll på i 10 timmar. Godboldo lurades så småningom att överlämna sitt barn med löften om att Ariana inte skulle hamna på psykanstalt, vilket är precis där Folmar fann henne. ”Det är något jag aldrig vill se igen – ännu ett barn på psykanstalt så där”, säger Folmar. Med fakta i handen gick Folmar till domstolen, fick Ariana frisläppt från den psykiatriska avdelningen och, efter otaliga domstolsstrider, avskrevs alla åtalspunkter mot Godboldo. Men Pandoras ask hade öppnats. Folmar fick många telefonsamtal från förtvivlade föräldrar vars rätt att välja den bästa sjukvården för sina barn också hade kränkts. Kim Gee från New York var ett sådant fall – även hennes dotter hade tagits ifrån henne av CPS för att hon vägrade ge henne Risperdal. Gee säger: ”Allison visste att jag hade en liten flicka som olagligen hade tagits ifrån mig på oriktiga grunder. Hon sade: ’Nejdu tjejen, vi ska få tillbaka din dotter!’ Och ta mig tusan, det är exakt vad som hände.”

Efter Godboldo-fallet utfärdade delstaten Michigan nya riktlinjer som gör det olagligt för CPS att ingripa när en förälder vägrar att ge sinnesförändrande droger till sitt barn. Domare måste nu också läsa de dokument som bär deras namnteckning.Gå med oss i kampen för att stoppa den barbariska användningen av elektrokonvulsiv terapi. Gå till cchrint.org/electroshock.

ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Elektrokonvulsiv terapi förekommer än idag

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) förekommer än idag, och ges till uppskattningsvis en miljon människor världen över årligen och marknadsförs som en ”ny och säkrare” form. Det som är ”säkrare” med det är rent kosmetiskt, då patienter nu blir nedsövda så att effekterna av grand mal-anfallen som framkallas av 460 volt genom hjärnan bara ses av att personens fötter darrar. Men ingenting kan minska den verkliga skadan: kognitiv dysfunktion och minnesdysfunktion, minnesförlust, hjärnskador och död.

Samtidigt, under sin 80-åriga existens, har USA:s Food and Drug Administration aldrig krävt kliniska studier som visar att ECT antingen är säker eller effektiv. Som en medicinteknisk ingenjör uttryckte det: ”Att säga att ens hjärna behöver en 460 volts elchock är som att säga att ens dator behöver ett blixtnedslag.”

KMR kämpar för att stoppa denna barbariska metod. Ta reda på mer och skriv på vår petition på cchrint.org/electroshock.


SÄTT STOPP FÖR ÖVERGREPPEN

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR