RÄDDAR CHILES UNGDOMAR FRÅN PSYKIATRISK NEDDROGNING

KMR:s 50-årsjubileumsgala
Producenten/regissören Kevin Miller mottar KMR:s Human Rights Award
Texas-advokaten Andy Vickery mottar KMR:s Human Rights Award
KMR arbetar med den chilenska lagstiftaren Cristina Girardi (till höger, längst upp och längst ner) för att nå föräldrar, lärare, lagstiftare och media med fakta – och dessa ansträngningar resulterade i en lag om att skydda barn från tvångsmedicinering med psykofarmaka som ett krav för att kunna få gå i skolan.
Två förkämpar för barns och föräldrars rättigheter arbetar oförtröttligt för att förändra chilenska lagen och skydda barn från psykiatrisk tvångsbehandling som en förutsättning för att kunna gå till skolan.

År 2005 införde Chile världens största landsomfattande screeningprogram i skolan, med mer än en miljon barn som screenades från 2005 till 2015. Många av dessa barn som screenades ordinerades sedan psykofarmaka. Det är knappt någon överraskning att landet har den högsta självmordsfrekvensen bland barn i 15- till 19-årsåldern i Latinamerika och rankas femma internationellt.

Hilda Zuñiga, en medhjälpare till chilenska lagstiftaren Cristina Girardi, visste att något var på tok när hon under sitt arbete i samhället stötte på upprörda föräldrar vars barn hade tagits till psykiatriker utan deras samtycke. Hon och Girardi lade dessutom märke till fall efter fall där föräldrar hotades med att deras barn inte skulle få gå i skolan om de inte tog psykofarmaka.

Det blev personligt när Zuñigas egen son betecknades som autistisk och ordinerades Ritalin. Hon började forska i medicinerna och stötte på Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR). Hon fick snabbt sin son att sluta med drogerna och hittade alternativa lösningar för honom.

Men det räckte inte att bara hjälpa sin egen son. Hon började nå ut i samhället för att upplysa andra. Zuñiga och Girardi höll seminarier för föräldrar och lärare i huvudstaden Santiago de Chile. Men när de nu upplysta föräldrarna vägrade att droga sina barn hotades de med att deras barn skulle sparkas ut ur skolan. Och med det började en mission att förändra Chiles utbildningslagar. De två kvinnorna samlade dokumentation med fakta om psykiatriska droger och deras effekter på barn och informerade andra chilenska lagstiftare, såväl som allmänheten. Som en del av en parlamentarisk arbetsgrupp föreslog de ändringar av utbildningslagen 2016. Men det krävdes upplysning, seminarier, media och möten för att bryta igenom töcknet av felaktig information. I slutändan nådde Zuñiga och Girardi över 2,1 miljoner människor genom mer än 180 seminarier och intervjuer i media på nationell tv med CNN Chile, CHV Noticias och Kanal 13. Till slut antogs första tillägget till konstitutionen för allmänna skolor enhälligt år 2018, följt av ändringar för privata skolor år 2019. Nu kan man inte längre kräva att barn tar psykofarmaka för att de ska få gå till skolan. Tack vare Zuñiga och Girardi kan chilenska föräldrar nu välja hur hälsovården ska gå till för deras barn.Medan ECT kan verka mindre brutal idag (på bilden) än i 70-talsfilmen Gökboet är skadan idag densamma – eller ännu värre – på grund av att muskelavslappnande medel används.

AGERA
Gå med i vår kampanj för att sätta stopp för ECT

Gå med i KMR för att stoppa det barbariska utövandet av elektrokonvulsiv terapi (ECT) – även kallad elchocksbehandling – världen över. Det som gör det ännu mer angeläget att göra vår röst hörd är att amerikanska psykiatrikerförbundet rekommenderar att ECT används på barn och tonåringar som ”inte ger gensvar” på psykofarmaka. Amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten har godkänt elchocksbehandling för tonåringar från 13 års ålder för minst tre ”störningar”, trots att det inte finns något kliniskt prov av ECT-apparattillverkare som bevisar dess säkerhet och effektivitet.

Elchocksbehandling är en ålderdomlig behandling från 1930-talet som skickar elektriska stötar genom hjärnan och framkallar ett anfall. Den är förknippad med många biverkningar, inklusive minnesförlust på kort och lång sikt, kognitiva problem, maniska symptom, långvariga anfall, hjärtproblem, hjärnskador och kan även leda till döden.

KMR kämpar för att sätta stopp för användningen av ECT världen över. Ta reda på mer och skriv på vår petition på cchrint.org/electroshock.


STOPPA PSYKIATRISKA ÖVERGREPP

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli en del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR