ETT MINNESVÄRT JUBILEUMSFIRANDE: KMR FIRAR 50 ÅR AV PRESTATIONER

KMR:s 50-årsjubileumsgala
Producenten/regissören Kevin Miller mottar KMR:s Human Rights Award
Texas-advokaten Andy Vickery mottar KMR:s Human Rights Award
KMR:s 50-årsjubileumsgala (överst); producenten/regissören Kevin Miller (överst till höger) och Texas-advokaten Andy Vickery (längst ner till höger) mottar KMR:s Human Rights Award.
KMR firade sitt 50-årsjubileum i stor stil genom att titta tillbaka på en historia av att skydda mänskliga rättigheter och hylla sina vapenbröder med sitt Human Rights Award.

Människorättsaktivister, lagstiftare, läkare, advokater samt lokala och kommunala ledare samlades på Langham Huntington Hotel i Pasadena i Kalifornien 13 april 2019, för Kommittén för Mänskliga Rättigheters (KMR) firande av sitt 50-årsjubileum och Human Rights Awards.

Dussintals officiella proklamationer och gratulationsbrev som bekräftar denna milstolpe ger prov på KMR:s många prestationer inom människorättsområdet.

Under sitt tal tog medborgarrättsåklagaren Allison Folmar från Detroit tillfället i akt att mana till ”en armé av advokater” för att stödja KMR:s arbete. Folmar, den nyaste medlemmen i KMR:s rådgivande kommitté, saluterade ”KMR:s 50 år av att kämpa för rättvisa och frihet inom psykvården”.

KMR överräcker Human Rights Awards till individer som uppvisar föredömligt mod i kampen för återställandet av grundläggande mänskliga rättigheter inom mentalvården. Årets mottagare inkluderade Texas-advokaten Andy Vickery, som i mer än 30 år har tagit sig an läkemedelsföretag i frågan vålds- och självmordseffekterna av psykofarmaka. Han fick till stånd ett domstolsbeslut som var ett prejudikat för familjen till en man som dödade tre släktingar och sig själv efter att ha tagit ett antidepressivt medel, där juryn fastställde ett orsakssamband mellan drogerna och våld. När Vickery mottog utmärkelsen sade han att KMR talar ”sanningen till makten, med vilket jag menar att förmedla en impopulär men grundläggande sanning till människor som har makt som kanske inte vill höra det”. Han lovordade KMR för dess ”hängivenhet och ihärdighet” och applåderade KMR:s strävanden. Den andra pristagaren var författaren, producenten och regissören Kevin Miller, som har kastat ljus på omfattande och uppslitande skador orsakade av psykofarmaka genom sina oefterhärmliga dokumentärer Generation Rx och Letters from Generation Rx.

KMR medgrundades år 1969 av Scientology Kyrkan och psykiatriprofessorn dr Thomas Szasz, som sade: ”Uppgiften vi företar oss, att bekämpa psykiatriska tvångsmetoder, är viktig. Det är en ädel uppgift under vilken vi måste, oavsett alla hinder, framhärda. Vårt samvete kräver att vi inte gör något mindre.”

Under de senaste 50 åren har KMR, i samarbete med dess många vapenbröder över hela världen, bekämpat psykiatriska tvångsmetoder. Det ser fram emot nästa 50 år med att fortsätta att åstadkomma rättvisa inom mentalvården. Se En titt på fem årtionden av vinster för mer information om KMR:s historia av framgångar i denna strävan.Om du känner någon som har utsatts för psykiatriska övergrepp, rapportera till KMR idag.

AGERA
Skydda mot psykiatriska övergrepp

KMR:s mission är att utrota övergrepp som begås under sken av mentalvård och att få till stånd patient- och konsumentskydd för alla.

KMR mottar rapporter från personer som har utsatts för övergrepp efter att de sökt hjälp hos psykiatriker och/eller psykologer och feldiagnostiserats samt tvingats till oönskad och skadlig psykiatrisk behandling. Detta kan inkludera psykiatriska droger som har visat sig orsaka allvarliga biverkningar, tvångsintagning och elchocker.

KMR kan ofta hjälpa människor att inlämna klagomål eller arbeta med deras advokater för att ytterligare utreda deras fall.

Om någon du känner – en anhörig, vän eller kollega – har skadats eller dött till följd av psykiatrisk ”behandling” borde du ta och skriva ner alla detaljer och skicka in alla dokumenterade bevis till cchr.se/overgrepp. All information som mottas behandlas helt konfidentiellt.

Hjälp oss stoppa övergreppen. Rapportera idag.


SÄTT STOPP FÖR ÖVERGREPPEN

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR