EN TITT PÅ FEM ÅRTIONDEN AV VINSTER

En KMR-demonstration i Skottland
Jan Eastgate, pastor Fred Shaw och pastor Alfreddie Johnson tillsammans med biskop Desmond Tutu i Sydafrika
KMR avslöjar djupsömnsbehandling
En KMR-demonstration i Skottland (överst); Jan Eastgate, pastor Fred Shaw och pastor Alfreddie Johnson tillsammans med biskop Desmond Tutu i Sydafrika (längst ner till vänster); KMR avslöjar djupsömnsbehandling (längst ner till höger).
För att ge en känsla av arbetet KMR gör tittar vi på några av KMR:s många prestationer under dess första 50 år.

Efter att KMR grundades 1969 var KMR:s första övergreppsfall den ungerska flyktingen Viktor Győry, som tvångsintogs på Haverfords delstatsjukhus i Pennsylvania efter att psykiatriker diagnostiserade hans ”osammanhängande pladder” som ”schizofreni”. Han blev drogad och elchockad mot sin vilja. KMR begärde en prövning om berättigandet av frihetsberövandet där dr Szasz gav vittnesmål om att Győrys ”pladdrande” var att han talade ungerska, och KMR fick på så sätt Győry frisläppt från sjukhuset.

I 1970-talets Sydafrika under apartheidtiden avslöjade KMR psykiatriker som spärrade in 10 000 svarta och använde dem som slavarbetare samtidigt som de elchockade dem utan bedövning. KMR rapporterade dem till Världshälsoorganisationen, som undersökte lägren och utfärdade en rapport år 1983 där det stod att ”i inget annat medicinskt område … är föraktet för individen som skapas av rasism tydligare än inom psykiatri”.

Efter apartheids fall fick KMR till stånd en nationell utredning av psykiatrisk rasism och vittnade inför Sydafrikas sannings- och försoningskommission med historiska mentalvårdsstudier som hade bidragit till att förankra och vidmakthålla apartheid och psykiatrins roll under apartheidtidens övergrepp.

I ett årtionde utredde och avslöjade KMR ”djupsömnsbehandling” (Deep Sleep Treatment, DST) vid Chelmsfords privata psykiatriska sjukhus i Sydney i Australien. Patienter sövdes med droger och elchockades dagligen – 48 dog. Resultatet blev en lag som förbjöd proceduren och åtal mot psykiatriker som använder DST.

Efter att KMR avslöjade omänskliga förhållanden på italienska sinnessjukhus stängdes 97 och patienterna räddades.

År 1991 hjälpte KMR till att få till stånd FDA-förhör om antidepressiva medel och hur de bidrog till självmords- och mordreaktioner hos användare. FDA utfärdade en sträng varning om att dessa medel kan orsaka självmordstankar och -handlingar hos de som är 24 år och yngre.

År 2004 var KMR bland de som fick till stånd Prohibition on Mandatory Medication, en amerikansk barnsäkerhetslag som förbjöd skolor från att tvinga skolbarn att ta receptbelagd psykofarmaka som en förutsättning för deras undervisning.

I Tyskland undersökte och avslöjade KMR psykiatrikernas roll i eutanasi och Förintelsen. År 2010 bad dr Frank Schneider, ordförande för det tyska sällskapet för psykiatri, psykoterapi och psykosomatiska sjukdomar, skriftligt om ursäkt och erkände att tyska psykiatriker ”hade ljugit för och vilselett patienter i deras vård och deras familjer. De tvångssteriliserade patienter, arrangerade morden av dem och utförde t.o.m. morden själva. De mördade och psykiskt handikappade också barn på mer än 30 psykiatriska sjukhus och barnsjukhus.”

”I inget annat medicinskt område … är föraktet för individen som skapas av rasism tydligare än inom psykiatri.”

År 2018, efter att KMR hade arbetat i åratal med Förenta nationerna i ett försök att förbjuda användningen av tvång i psykiatrin utfärdade FN:s råd för mänskliga rättigheter en resolution som inbegrep att ”policyn som tillåter användning av tvång och tvångsingripanden … upphävs” och ”stater bör omformulera och se dessa metoder som tortyr”.

Under de senaste 30 åren har KMR undersökt psykiatriskt bedrägeri, såsom att ta betalt för deras sexuella övergrepp mot patienter som ”terapi”. KMR hjälpte till att få till stånd 28 lagar som gör mentalvårdsutövares sexuella övergrepp mot patienter ett allvarligt lagbrott straffbart med fängelsetid.

Nästan 200 lagar och oräkneliga förordningar som skyddar mänskliga rättigheter inom mentalvården står som en symbol för passionen och uthålligheten hos KMR:s medlemmar, samarbetspartners och supportrar.


SÄTT STOPP FÖR ÖVERGREPPEN

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR