KMR LÅTER INGET STÅ I VÄGEN FÖR ATT FÅ ETT SLUT PÅ PSYKÖVERGREPP

KMR har lämnat in information angående den omfattande neddrogningen av barn med psykofarmaka i 14 länder till FN:s kommitté för barnets rättigheter.
KMR har lämnat in information angående den omfattande neddrogningen av barn med psykofarmaka i 14 länder till FN:s kommitté för barnets rättigheter.
KMR har kontaktat Förenta nationerna för att stoppa psykiatriska tvångsmetoder.

Under årens lopp har KMR tagit kontakt med världens högsta etikorgan, Förenta nationerna, när nationella regeringar vägrar vidta tillräckliga åtgärder. Detta inkluderade under 2010 och 2012, när KMR Nya Zeeland inlämnade en rapport till FN:s kommitté mot tortyr med detaljerna kring kränkningar av mänskliga rättigheter vid Lake Alice-sjukhuset i Nya Zeeland. ECT och andra psykiatriska tvångstekniker hade använts för att bestraffa barn. FN svarade genom att beordra Nya Zeelands regering att införa system för att förhindra psykiatriska övergrepp i framtiden.

KMR lämnade in en rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter (Barnrättskommittén) och varnade för omfattande förskrivning av psykofarmaka till barn i 14 länder. Barnrättskommittén svarade med förhör angående den ökande frekvensen av barn som ställs diagnosen ”hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning” (adhd) och drogas med psykostimulantia. Den rekommenderade etablerandet av ett system för ”att kontrollera överdriven användning av psykostimulantia för barn”.

KMR:s arbete under flera decennier för att avslöja psykiatrisk behandling som tortyr bestyrktes av en rapport 2013 från FN:s rapportör om tortyr som fördömde tvångschockbehandling och uppmanade stater att ”utfärda ett absolut förbud mot alla medicinska åtgärder mot personer med funktionsnedsättningar som är påtvingade eller görs utan samtycke, inklusive att påtvinga psykokirurgi, elchocker och sinnesförändrande droger”.


VI VILL verkligen ATT DU HÖR AV DIG

KMR arbetar med myndighetspersoner, advokater, icke-statliga organisationer med flera. Detta är vad vissa hade att säga:

DELSTATSSENATOR FÖR KALIFORNIEN, USA

”Jag överräcker stolt denna kungörelse för att hedra ert 50-årsjubileum. Ert engagemang för att hjälpa till med att stifta lagar som skyddar individer från kränkande behandling och tvångsmetoder och återställer grundläggande obestridliga mänskliga rättigheter inom mentalvården ska erkännas och vi hyllar er.”

INDONESISK AMBASSADÖR, AUSTRALIEN

”Jag vill berömma och gratulera KMR för att ha tagit fram den informativa och användbara statistiska forskningen och dokumentärfilmerna för att öka allmänhetens medvetenhet om vikten av att förstå riskerna med psykiatriska droger. Jag tror att vi är lika bekymrade över de farliga biverkningarna av psykofarmaka, vilka måste tas itu med på lämpligt sätt genom informationskampanjer.”

CHEF, ABLECHILD, USA

”AbleChild anser det vara en ära stå på slagfältet idag tillsammans med en organisation som aldrig har gett upp, som fortsätter att informera allmänheten och hjälper till med lagstiftning för att skydda föräldrars rättigheter. KMR räddar liv! Vi vittnar personligen om KMR:s framgång!”

PARLAMENTSLEDAMOT, SCHWEIZ

”Jag har känt till Kommittén för Mänskliga Rättigheter i många år. Genom de väl underbyggda fakta som finns i deras informationsmaterial fick jag en inblick i psykiatrins tvivelaktiga verksamhet. Detta gav mig en inblick i deras inflytande på övermedicinering med psykiatriska droger, som t.ex. Ritalin, och jag kunde använda det i mitt arbete som parlamentsledamot.”

ORDFÖRANDE, NEW YORK CITYS BOENDEAVDELNING, NAACP, USA

”Detta överräcks ’som ett erkännande av enastående tjänst inom området att avslöja övergrepp inom mentalvården. Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) är en sann ledare i landet.’”


FAKTA

50 ÅR – STATISTIKERNA

I 50 år har KMR ställt psykiatrin under lagen och försvarat mänskliga rättigheter. Här är siffrorna.

50

ÅR

av att skydda människors rättigheter inom mentalvården

188

LAGAR

har antagits för att skydda mot psykiatriska övergrepp

1,4 miljarder dollar

HAR BETALATS

för psykiatriska civilrättsliga och straffrättsliga böter

170

PSYKIATRIKER

och psykologer har utsatts för disciplinåtgärder för övergrepp eller fällts för lagbrott varje år

3 923

PSYKIATRISKA ANSTALTER

har stängts för kränkande och ibland dödliga metoderSÄTT STOPP FÖR ÖVERGREPPEN

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR