ETT ORD FRÅN VÅRA VÄNNER FÖR ATT HEDRA VÅR 50-ÅRSDAG

KMR mottog brev och hyllningar från dess många partners och vänner världen över som ett erkännande av dess guldjubileum.
KMR mottog brev och hyllningar från dess många partners och vänner världen över som ett erkännande av dess guldjubileum.
Sedan KMR grundades 1969 har den arbetat med frihetskämpar, modiga advokater, hängivna lagstiftare med flera, som i sin tur uttryckte sitt stöd under KMR:s 50-årsjubileum.

Under sina 50 år har KMR arbetat med advokater, myndighetspersoner, lagstiftare, undersökande organ, ideella organisationer och journalister för att avslöja övergrepp inom mentalvården och införa de förändringar som behövs för att förhindra sådana övergrepp.

På KMR:s 50-årsdag utfärdade många av dess vänner proklamationer, lovordanden och brev med erkännanden och uppskattning.

Detta inkluderade från den australiska psykiatrikern Niall McLaren som skrev att KMR:s arbete var ”väsentligt om vi ska motverka den ändlösa propagandan av avhumaniserande psykiatri” och ”idén att olyckliga eller upprörda ungdomar måste fråntas sina mänskliga rättigheter och drogas till konformism”.

Och Oleg Khilkevich, en amerikansk collegesjukvårdsutbildare, sade att KMR ”har en lång historia av att modigt och oförtröttligt kämpa för mänskliga rättigheter. Det har varit ansvarigt för många viktiga reformer som nu skyddar patienter mot ’grym, omänsklig or förnedrande behandling’ enligt artikel 5 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.”

Professor Lothar Krappmann från Tyskland, en före detta medlem av FN:s kommitté för barnets rättigheter, skrev: ”Om ni påpekar att jag har uppnått något för de feldiagnostiserade och felaktigt behandlade barnen, då måste jag tillägga att detta var möjligt tack vare den goda information och dokumenten som jag har fått från KMR.”

”Den här organisationen strävar efter att exemplifiera grundsatserna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.”

Amerikanska kongressledamoten Adam Schiff sade: ”Den här organisationen strävar efter att exemplifiera grundsatserna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Även om vi har gått framåt på så många sätt sedan 1948, återstår fortfarande mycket arbete och mycket kommer att överlåtas till de yngre generationerna att främja mänsklig värdighet, fred och välstånd.”

Och därmed tittar KMR tillbaka på inte bara vad det har åstadkommit under dess första 50 år utan även den kunskap och erfarenhet som nu vunnits för att fortsätta detta viktiga arbete för att utrota psykiatriska övergrepp inom en snar framtid.


FAKTA

50 ÅR – STATISTIKERNA

I 50 år har KMR ställt psykiatrin under lagen och försvarat mänskliga rättigheter. Här är siffrorna.

50

ÅR

av att skydda människors rättigheter inom mentalvården

188

LAGAR

har antagits för att skydda mot psykiatriska övergrepp

1,4 miljarder dollar

HAR BETALATS

för psykiatriska civilrättsliga och straffrättsliga böter

170

PSYKIATRIKER

och psykologer har utsatts för disciplinåtgärder för övergrepp eller fällts för lagbrott varje år

3 923

PSYKIATRISKA ANSTALTER

har stängts för kränkande och ibland dödliga metoderSÄTT STOPP FÖR ÖVERGREPPEN

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR