I ett land med en av de högsta frekvenserna av förskrivning av stimulantia till barn, inviger KMR en utställning som avslöjar sanningen, vilket inspirerade en kung att kräva en ljusare framtid för sitt folk.

läs vidare >>
Tillverkaren av en ECT-apparat utsätts för granskning efter att de ignorerat patienters klagomål och tonat ner farorna med ”behandlingen”.

läs vidare >>
Psykiatriker som tar läkemedelsföretagens mutor eller som hyllar falska botemedel kommer nu inte att komma undan så lätt.

läs vidare >>
När Sydney, som var sju år gammal, ordinerades psykiatriska preparat blev hon ett ”tomt kärl”. Och hon kanske hade förblivit förlorad, om det inte vore för systerns kärlek och oförtröttliga kamp att få henne tillbaka.

läs vidare >>
När allt såg dystert ut för ”aloha-delstaten” fick KMR Hawaii sanningen om psykofarmaka att välla in över den lagstiftande församlingen och satte stopp för lagförslaget i elfte timmen.

läs vidare >>
En fältpräst får hundratals att komma till insikt om den ”falska profeten” psykiatri och informerar andra fältpräster så att de gör samma sak.

läs vidare >>
KMR samarbetar för att skydda pojkar på Austins delstatssjukhus från dr Charles Fischer.

läs vidare >>
När Kommittén för Mänskliga Rättigheter i Tyskland bevittnade den destruktiva cykeln hos socialtjänsten och fosterhem ställde de Tysklands regering till svars.

läs vidare >>
KMR håller ett undervisningsforum för alla religioner och yrken i hur man ska förstå och ta itu med psykofarmaka.

läs vidare >>
Hur KMR Ryssland stoppade lagförslaget som skulle ha slitit isär familjer och övermedicinerat en nations framtid.

läs vidare >>
Kommittén för Mänskliga Rättigheter för Florida gjorde sin röst hörd i Orlando.

läs vidare >>
Psykofarmaceutisk medicinering är en viktig faktor för det höga självmordsantalet bland militära veteraner, berättade experter för USA:s senatorer i november 2014.

läs vidare >>
Med självmordsfrekvensen bland veteraner nästan tre gånger så stor som den hos den allmänna befolkningen, söker de som bryr sig om våra militärer enträget efter ett svar som kan hjälpa till att lösa krisen. Svaret är KMR:s dokumentärexposé.

läs vidare >>
Korpral Andrew White var en frisk 23-årig, gung-ho marinsoldat som kommit tillbaka från en nio månader lång tur i Irak. Som så många av sina vapenbröder, led han av till synes normala påfrestningar från kriget – sömnlöshet, mardrömmar och rastlöshet. Den unge korpralen vände sig till militärens psykiatriska vård för att få hjälp.

läs vidare >>
NEDLADDNINGAR