ATT STOPPA PSYKIATRINS BARNKRÄNKNINGAR INBÄDDADE I ISRAELS KORRUMPERADE SOCIALTJÄNST

Raz Misgav, den mest framstående israeliska advokaten beträffande rätten till barns vårdnad, berättar om sin kamp för barns rättigheter vid en Psykiatri: Dödens industri vandringsutställning.
Raz Misgav, pappan som blev vårdnadsadvokat, går samman med KMR Israel för att ge föräldrar en chans mot psykiatriska ”expertvittnen” och påtvingad neddrogning av sina barn med psykofarmaka.

”En mamma har slagit läger på gatan i Jerusalem för att få tillbaka sin son som togs ifrån henne baserat på en falsk rapport. Psykiatrikern i fråga hade aldrig träffat barnet, men auktoriserade bortförande av barnet i alla fall”, skriver en undersökande tidskrift.

Tidskriften upptäckte att sådana barn till en början tvångsintas vid ett center där ”barn så unga som tre utvärderas” och därefter ”sätts på medicinering”.

En sådant hemligt samarbete mellan Israels ministerium för välfärd och socialtjänst och psykiatriker är vanligt. Det är i detta juridiska system med rutinmässiga godkännanden som advokat Raz Misgav har blivit en förkämpe för alla israeliska familjers rättigheter. Raz Misgav arbetade redan på att reformera socialvårdslagen när han år 2005 lyssnade på en KMR Israel-presentation vid parlamentet och insåg vem boven i dramat var – psykiatrin. KMR upplyste honom om psykiatrins brott genom faktapresentationer och KMR-dokumentärer, och de har varit partners ända sedan dess. KMR skickar Raz Misgav vårdnadsfall där psykiatrin är inblandad och Misgav vinner dem.

”I många fall handlar det om att psykiatrin sätter barnen på psykofarmaka. Problemet börjar med socialarbetarna och slutar i mentalsjukhuset”, säger han. ”Systemet tar föräldrar som det anser vara okvalificerade och vars barn de anser vara i fara och sätter dem i institutioner. Om barnen eller föräldrarna inte samtycker till detta betecknas de som onormala eller psykiskt sjuka och ges psykofarmaka.”

”Om barnen eller föräldrarna inte samtycker till detta betecknas de som onormala eller psykiskt sjuka och ges psykofarmaka.”

Raz Misgav har 100 procents framgång med att stoppa processen innan den går till domstol och har räddat mer än 930 barn från psykiatriska övergrepp.

Han påvisade dessa orättvisor för distriktsdomstolen i Jerusalem och vann ett utslag som beordrar att socialtjänstens aktiviteter registreras så att de kan granskas av en domstol; att socialarbetares rapporter inte längre är giltiga ”expertutlåtanden”, och gav föräldrarna rätten till en vederbörlig rättegång, vilket gör det möjligt för dem att kalla egna vittnen.


FAKTA

KMR:s VANDRINGSUTSTÄLLNINGAR

Psykiatri: Dödens industri-utställning, på ett år

5

KONTINENTER

hade vandrings­utställningar det gångna året

3 000

MIL

färdades 14 mobila utställningar, från en större stad till nästa större stad

42

UTSTÄLLNINGAR

i 42 städer som väcker upp hela befolkningar om psykiatrins faror

300+

DAGAR

med utställningar som är öppna för allmänheten som upplyses om psykiatrins kränkningar av mänskliga rättigheter

110 902

MÄNNISKOR

besökte utställningarna enbart förra året


STOPPA PSYKIATRISKA ÖVERGREPP

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR