JAPANS HÄLSOMINISTER ÅTERKALLAR LICENSERNA FRÅN 89 PSYKIATRIKER

(Ovan) Cheferna vid sjukhuset St. Marianna University School of Medicine böjer sina huvuden i ursäkt när licenserna återkallas från 23 av deras psykiatriker och tillsynsläkare. (Överst till höger) KMR:s samordnare i Japan avslöjar statistiker – 20 000 döda i psykiatriska sjukhus på ett år. (Ovan till höger) Besökare i utställningen Psykiatri: Dödens industri.
Med en mer än två år lång undersökning och med en kampanj som orsakade ramaskrin bland allmänheten, tvingade KMR Tokyo det nationella hälsoministeriet att göra sitt jobb och begränsa psykiatriska övergrepp.

Efter en fasansfull händelse som visar de destruktiva effekterna av psykiatrisk ”behandling”, drog Japans hälsominister in 89 psykiatrikers licenser p.g.a. bedrägligt förvärvade meriter, vilket är något helt unikt. Dessutom avvisade de ytterligare fyra av fem nya sökande som misstänktes för att ha förfalskat ansökningar.

En licens som visar att man är ”Utnämnd mentalvårdspsykiatriker” krävs för att tvångsinta patienter, använda tvångsmedel på dem eller placera dem i isolering. Men inget system existerar för kontroller och bedömningar, vilket gör att psykiatriker obehindrat kan tvångsinta en person, ge honom psykofarmaka, isolera honom och använda tvångsmedel, allt medan de debiterar extra avgifter för ”professionella” tjänster.

Under en fyrtioårsperiod var det i Japan en jämn uppgång i antalet patienter i psykiatriska sjukhus, vilket kulminerade i det högsta antalet psykiatriska sängplatser i världen och 290 000 patienter i psykiatriska sjukhus. Nästan hälften av dessa var tvångsintagna och ungefär 1 800 dör varje månad.

Efter att under flera år ha avslöjat psykiatrins skrämmande statistiker, bestämde KMR Tokyo att det var dags för myndigheterna att sköta sitt jobb och stoppa detta skenande tåg.

Under år 2015 drev KMR Tokyo på hälsoministeriet att göra en egen undersökning, och börja med St. Marianna-universitetet. Ministeriet avslöjade bevis på psykiatriker som förfalskat ansökningarna för att få sina utnämningar. Licenserna för 23 universitetspsykiatriker drogs in på grund av bedrägeri.

KMR Tokyo krävde att ministeriet om-examinerade alla sådana licenser. Under allmänhetens vakande öga, inledde ministeriet en utredning av 3 374 psykiatriker som fått licens de senaste fem åren. Men de drog fötterna efter sig och undanhöll resultat.

Vändpunkten kom med ett av de värsta mordfallen i Japans historia. En man greps av skjutraseri och dödade 19 handikappade människor och skadade 25 andra. Bara några månader innan hade mördaren varit tvångsintagen av psykiatriker och hade släppts ut 12 dagar senare.

Premiärministern beordrade en granskning av tvångsintagning. KMR kastade sanningens ljus på psykiatrin och visade hur dess ”behandlingar” faktiskt orsakar våld och mord.

Sedan kom KMR:s avslöjande att den psykiatriker som låg bakom tvångsintagningen av mördaren hade fått sin utnämning illegalt; han var en av de 3 374 psykiatriker som ministeriet höll på att om-examinera – men utlåtandet hade ännu inte kommit. När KMR släppte nyheten ledde det till en mediastorm som tvingade ministeriet att agera och 89 psykiatrikers licenser drogs in omedelbart.En KMR-frivillig är värd och tar emot besökare vid en Psykiatri: Dödens industri vandringsutställning i Taichung på Taiwan.

ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Följ med till en vandringsutställning

Ett av de sätt på vilka KMR informerar och upplyser människor om psykiatriska övergrepp är genom sina Psykiatri: Dödens industri vandringsutställningar. Detta högteknologiska museum dokumenterar hur psykiatrin är en industri som drivs av ett profitintresse och hur dess skenbara hjälp ofta resulterar i död. Denna helt självguidade rundvandring, som inkluderar dokumentärer och informationspaneler, är den auktoritativa resursen beträffande historiska och nutida psykiatriska teorier och metoder.

Dessa ”mobila museer” färdas omkring på alla sex kontinenterna från plats till plats för att nå alla med sanningen. De är inte bara ett bra sätt för dig att skaffa mer information, utan även en möjlighet för dig att ställa upp och arbeta med KMR på frivillig basis för att få ut denna sanning till andra. Du kan hjälpa till med allt från att informera andra, visa människor runt, arbeta i receptionen, ge seminarier och mer.

För att ta reda på var nästa utställning öppnar i ditt område och hur du kan ansluta dig till oss, vänligen kontakta oss.


STOPPA PSYKIATRISKA ÖVERGREPP

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR