FRÅN NATIONELL TRAGEDI TILL EN RESOLUTION

Fyra dagar efter Germanwingskraschen kräver KMR-demonstranter ett svar: Var självmordspiloten på psykiatriska droger?
Efter tragedin med flygbolaget Germanwings agerade KMR Tyskland för att förändra luftfartspolicy och hålla psykiatriker ansvariga.

Den 24 mars 2015 kraschade andrepiloten i Germanwingsflygningen 9525 från Barcelona till Düsseldorf avsiktligt planet i franska Alperna, och dödade alla de 150 passagerarna. Andreas Lubitz var påverkad av antidepressiva medel och det kraftigt verkande lugnande medlet Lorazepam när han låste ut kaptenen från cockpiten och tog kontrollen över planet.

Undersökningar upptäckte snart att Lubitz hade en lång bakgrund av självmordstendenser och depression som han hade dolt för sin arbetsgivare. Hans pilotutbildning år 2008 avbröts p.g.a. en ”allvarlig depressiv episod”, men hans psykiatriker gav honom klartecken att fortsätta. Dokumentation visar att sedan han blev pilot besökte Lubitz 40 olika läkare, för han var säker på att han höll på att bli blind men fortsattes att behandlas för depression, ångestsyndrom och panikattacker. Precis innan kraschen hade Lubitz varit hos en psykiatriker vid Düsseldorfs universitetssjukhus där han fick behandling och förklarades icke arbetsför.

Men inget av detta var allmänt känt dagarna efter kraschen och, medan landet skakades av tragedin och media körde varje spekulation vad gäller andrepilotens motiv slösade KMR Tyskland inte bort någon tid med att kräva den verkliga orsaken: Lubitz måste vara ett offer för kraftig psykofarmaka som har som en biverkning ”självmordstankar”.

Bara fyra dagar efter kraschen organiserade KMR Tyskland och KMR Österrike en protestdemonstration vid europeiska psykiatrikerförbundets (European Psychiatric Association; EPA) kongress i Wien i Österrike. Hela processionen bestod av 400 aktivister som gick bakom en svart bil med en kista på vilken det stod: ”Till minne av psykiatrins offer.” De delade ut ett flygblad med rubriken ”Självmordsflygning efter psykofarmaka” som ingående beskrev farorna med psykofarmaka och krävde att den tyske psykiatrikern Wolfgang Gaebel, EPA:s ordförande och chef för just det psykiatriska sjukhus i Düsseldorf där Lubitz hade behandlats, besvarade frågan: Var Lubitz påverkad av psykofarmaka vid tidpunkten för kraschen?

Vid EPA:s kongress öppnade KMR en Psykiatri: Dödens industri vandringsutställning som var öppen för allmänheten i 10 dagar och avslöjade chockerande fakta om farorna med psykofarmaka.

KMR-aktivisten och piloten kapten Roland Priester meddelade det tyska pilotförbundet, den nationella myndigheten för undersökning av flygolyckor och ordföranden för Tysklands nationella flygadministration om de farliga biverkningarna av psykofarmaka, vilket inbegriper självmord.

Omedelbart efteråt inlämnade KMR Tyskland en brottsanmälan till statsåklagaren och hälsovårdsdepartementets Düsseldorf-kontor mot de psykiatriker som behandlade Lubitz, och krävde att deras licenser dras in.

Precis innan kraschen hade Lubitz varit hos en psykiatriker vid Düsseldorfs universitetssjukhus där han fick behandling och förklarades icke arbetsför.

Teamet sammanställde sedan fakta som skickades till 980 lagstiftare för att backa upp kravet om lagstiftning för att skydda allmänheten när de reser mot farorna med psykiatrin och för att uppdatera brottsbalken så att psykiatriker kan ställas till svars för försumligt agerande med dödlig utgång.

Det snabba och samordnade agerandet från KMR Tyskland resulterade i ett tillägg till den tyska civila luftfartslagen i juni 2016. Det förbjuder flygplanspiloter som arbetar för tyska flygbolag att leda eller flyga flygplan under påverkan av psykofarmaka eller alkohol. Myndigheter med tillsyn över flygväsendet måste också rigoröst och med jämna mellanrum testa piloter för dessa substanser för att garantera säker transport. Lagen kräver också upprätthållande av en elektronisk medicinsk databas så att man ska kunna bedöma hälsan hos tyska piloter.


STOPPA PSYKIATRISKA ÖVERGREPP

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR