LAGFÖRSLAG FÖR ATT FÖRBJUDA BRUK AV ECT PÅ BARN

Pennsylvanias lagstiftande församling där lagförslaget House  Bill 1809 presenterades för att förbjuda ECT att användas på barn.
Två folkvalda representanter i Pennsylvania presenterar ett lagförslag för att skydda barn från ECT.

Lagförslaget ”House Bill 1809”, som presenterades av de folkvalda representanterna Tom Murt och Stephen Kinsey, skulle förbjuda elektrokonvulsiv terapi (ECT) för människor i åldern 16 och yngre.

”Medan ECT förblir en kontroversiell behandling för vuxna, är det minst sagt sorgligt när den görs på barn som inte har något att säga till om när de utsätts för denna brutala behandling”, sade Tom Murt i ett pressmeddelande. ”Ändå får barn fortfarande chockbehandling idag. Denna behandling kan ge skador på hjärnan. Från min synvinkel är det övergrepp på barn.”

”Elchockbehandling på barn är grymt och fullständigt oacceptabelt”, sade Stephen Kinsey. ”Biverkningarna av ECT kan vara allvarligt försvagande även på vuxna. Barn ska inte tvingas genomgå en behandling som kan ha en bestående inverkan på deras fysiska och psykiska hälsa.”

ECT skickar upp till 450 volt genom hjärnan på en person och framkallar ett epilepsianfall. USA:s läkemedelsverk (FDA, Food and Drug Administration) rapporterar att dessa anfall kan orsaka komplikationer, bland annat hjärtattacker, andningssvårigheter, förvirring, permanent minnesförlust, hjärnskador och död.

Omkring 100 000 amerikaner utsätts för ECT varje år.

Enligt delstaten Pennsylvanias hälsovårdsdepartement, rapporterades det att 13 barn mellan 0 och fem års ålder fick ECT under år 2014 och tre ungdomar i åldrarna 13 till 17 år också fick ECT samma år.


VI VILL verkligen ATT DU HÖR AV DIG

Detta sade besökare efter att ha tagit del av dokumenterade fakta vid Psykiatri: Dödens industri-utställning.

PSYKOTERAPEUT FÖR BARN

”Detta är sanningen och den måste kommuniceras.”

MOR

”Skrämmande men sant. Ögon måste öppnas.”

LÄKARSTUDERANDE

”Kunskap är makt – alla läkare måste se den här utställningen. Man måste känna till de grundläggande orsakerna till något för att kunna lösa det. Psykiatri är en pseudovetenskap, och som läkarstudent anser jag att det inte borde vara ett ämne som studerades någonstans, varken i skolor eller på universitet.”

FÖRÄLDER

”Min personliga åsikt är att psykiatriker är vettlösa människor och riktiga slaktare. De borde sättas i fängelse i en liten cell. Jag hoppas de kommer att utplånas över hela världen. Läkare måste vara ansvarsfulla personer.”

SKÖTERSKA:

”Det finns inga ord som beskriver sådan grymhet – de trampar på mänsklig värdighet.”

REVISOR

”Mycket avslöjande och chockerande. Verkligen bra upplysning. När jag ser de olika bilderna inser jag att det finns giriga, maktlystna institutioner i samhället. Vi måste hantera detta innan det blir för sent.”

STUDERANDE

”Mycket intressant, nästan ofattbart. Jag hoppas att någon i framtiden kan stoppa allt det här. Det har varit chockerande.”

PEDAGOG

”Jag tror den här utställningen är grundläggande för att ge mänskligheten den inre mening som den har förlorat.”


STOPPA PSYKIATRISKA ÖVERGREPP

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR