KMR KRÄVER ATT BRITTISKA PSYKIATRIKER GÖR DRASTISKA FÖRÄNDRINGAR

KMR-marscher för att kräva att psykiatriker upphör med att skada Storbritanniens barn med farliga droger.
KMR UK hävdar att Royal College of Psychiatrists internationella kongress prackar på allmänheten skräpvetenskap, vilket utsätter Storbritanniens barn för en allvarlig risk.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) var på plats vid invigningen av årets Royal College of Psychiatrists internationella kongress. De kom för att ifrågasätta psykiatrikerna angående deras etik, nämligen att förskriva farliga psykofarmaka till brittiska skolbarn, trots att en ledande nervforskare erkänner att det inte finns någon vetenskap som visar att så kallad hyperaktivitetssyndrom (adhd) ens existerar.

Vissa psykiatriker vid konferensen berättade förtroligt att de höll med. Under förutsättning att han inte skulle citeras medgav en psykiatriker att profit är psykiatrins huvudsakliga motivering för denna destruktiva metod. En annan anförtrodde oss att han vet att adhd inte är en verklig sjukdom. En lärare som arbetade med barn med särskilda behov under många år sade att förhållandena för och hanteringen av barn med ”inlärningsstörningar” är förfärliga och att systemet är korrupt.

Guardian rapporterar att ”nästan en miljon recept för Ritalin och besläktade droger för adhd ordinerades [i England] – mer än dubbelt så mycket som för tio år sedan”.

”Psykiatriker har kommit att inse, efter decennier av neddrogning av sina patienter utan någon som botats till följd därav, att dessa preparat inte fungerar.”

För att tillhandahålla den sanna historien om neddrogning av barn och många andra destruktiva metoder, till exempel försök på senare tid att popularisera elchocker på nytt, öppnade KMR Psykiatri: Dödens industri-utställningen för att informera dem som besökte kongressen samt lokala invånare. Awil Hussein, Brittiska imperieorden och tidigare medarbetare vid kungliga åklagarmyndigheten, invigde utställningen och sade: ”Det finns över 20 miljoner barn världen över som tar psykiatriska droger. Psykiatriker har kommit att inse, efter decennier av neddrogning av sina patienter utan någon som botats till följd därav, att dessa preparat inte fungerar. De trycker nu på för andra barbariska ’behandlingar’, såsom elchock.”

Utställningen utbildar och informerar men erbjuder även praktiska riktlinjer för hur lagstiftare, läkare, människorättsaktivister och enskilda medborgare kan vidta åtgärder i sina områden för att tvinga psykiatrin att stå till svars för sina brott och övergrepp.


FAKTA

PSYKOFARMAKA­PROBLEMET

Om man går till en psykiatriker, är risken stor att man får ett recept.
Här är siffrorna:

1 av 4

AMERIKANER

rapporteras ta psykofarmaka, med antidepressiva medel som är de vanligaste drogerna

80 223 280

TOG PSYKOFARMAKA

i USA 2017, med 3,2 miljoner av dem under 12 års ålder

50 %

FLER DOG

av psykpreparat­överdoser i USA än av heroinöverdos

57

MILJONER

recept fylldes 2014 i Storbritannien, tillräckligt för varje man, kvinna och barn

88

MILJARDER DOLLAR

spenderas internationellt på psykiatriska droger under ett årSTOPPA PSYKIATRISKA ÖVERGREPP

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR