KMR KRÄVER ATT PSYKIATRIKER FÖRBJUDER ECT

En KMR-demonstration i Skottland
Jan Eastgate, pastor Fred Shaw och pastor Alfreddie Johnson tillsammans med biskop Desmond Tutu i Sydafrika
KMR avslöjar djupsömnsbehandling
Över 700 marscherade vid amerikanska psykiatrikerförbundets konferens för att kräva ett förbud mot ECT och andra övergrepp (högst upp och ovan till vänster). KMR invigde sin utställning alldeles i närheten, där tusentals människor fick veta om psykiatrins historia (ovan till höger).
KMR kräver högljutt ett landstäckande förbud mot elchocksterapi vid amerikanska psykiatrikerförbundets konferens.

Inget kunde stoppa KMR:s frivilliga från att göra sina röster hörda i San Francisco vid amerikanska psykiatrikerförbundets (APA) 172:a årliga konferens. Medan regnet föll på de mer än 700 demonstranterna marscherade de mot Moscone Convention Center, platsen där konferensen hölls. Deras budskap var klart och tydligt då det stänkte över banderollerna, plakaten och till och med deras paraplyer: ”Stoppa tortyren” och ”Förbjud elchocksbehandling”.

De marscherade mot fortsatt användning av elektrokonvulsiv terapi (ECT) på 100 000 amerikaner varje år – vissa i åldern fem år eller yngre. ECT, att skicka upp till 460 volt genom hjärnan och framkalla ett anfall, kan leda till permanent minnesförlust och hjärnskador. Även flera psykiatriker anslöt sig till demonstrationen och andra gav tummen upp till förbudet och höll plakaten som kallade elchock för ”tortyr, inte terapi”.

Protesten gjordes allt viktigare då gravida kvinnor, barn och äldre utsätts för elchocker. Lägg till det Amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndighetens (FDA) försummelse att kräva att tillverkare av elchocksapparater måste tillhandahålla kliniska studier för att bevisa att apparaten är säker och effektiv och att de tillåter apparaterna att stanna kvar på marknaden trots att en tillverkare medgav i fjol att ECT kan orsaka permanenta hjärnskador.

Efter marschen invigde KMR sin vandringsutställning på andra sidan gatan från konferenscentret, vilket gjorde att alla APA-konferensgäster och San Francisco-invånare kunde besöka den.

Jan Eastgate, ordförande för internationella KMR, talade vid utställningsinvigningen om hur KMR 1976 hjälpte till att skapa ett prejudikat med en kalifornisk lag som förbjöd elchocksbehandling på barn och ungdomar. ”Detta förbud måste utvidgas till att omfatta alla åldersgrupper och hela världen”, sade hon, ”för elchocker orsakar skada, skapar hjärnskador och förstör liv. KMR har dokumenterat detta i 50 år.”

Andra talare inkluderade James Sweeney, politiska sambandspersonen för Black American Political Association of California (BAPAC), som stödde ett förbud mot ECT och talade om psykiatrins rasistiska historia. Presentatören under invigningen av utställningen var Fran Andrews, verkställande chef för internationella KMR. Hon fick sällskap av Lee Spiller, chefen för KMR Texas – den delstat med den hittills starkaste lagen mot ECT. [Få mer information om Lee Spillers arbete på sv.scientology.tv/LSpiller.]

Påtvingad psykiatrisk behandling, inklusive ECT, är ”metoder som utgör tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”. – FN:s råd för mänskliga rättigheters rapport om ”Mental hälsa och mänskliga rättigheter”

KMR riktar strålkastaren mot mindre kända fakta om ECT: gravida kvinnor, till och med efter sjätte månaden, elchockas trots negativa händelser som inkluderar missfall, för tidig födelse, dödfödda barn, hjärtproblem hos fostret och missbildningar.

Cirka 70 procent av chocköverlevande är kvinnor och 45–50 procent är över 60 år gamla, med 10–15 procent som är 80 år och äldre. Hundratals amerikanska veteraner ges elchocksbehandling varje år, enligt veterandepartementets statistiker. ECT-biverkningar inkluderar hjärt- och kärlkomplikationer, stroke, kognitiv försämring och försämrat minne, långvariga anfall, försämring av symptom och död.

En rapport från juli 2018 som utgavs av FN:s råd för mänskliga rättigheter med titeln ”Mental hälsa och mänskliga rättigheter” krävde att regeringar skulle inse att påtvingad psykiatrisk behandling, inklusive ECT, är ”metoder som utgör tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”.


STOPPA PSYKIATRISKA ÖVERGREPP

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli en del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR