VANCOUVERS INDIANBEFOLKNING FINNER HOPP MED KMR:s KAMPANJ

Medlemmar av Vancouvers indianbefolkning inviger stolt KMR:s vandringsutställning med föresatsen att hjälpa sitt folk återknyta banden med deras traditioner för att läka sig själva.
En KMR-vandringsutställning som invigdes i Vancouvers Downtown Eastside inleder ett korståg för att rädda Kanadas indianbefolkning från psykövergreppens framfart.

I april 2017 invigde KMR dess vandringsutställning Psykiatri: Dödens industri i Vancouver i Kanada, precis i Downtown Eastside (DTES), ett område som plågas av utbrett drogmissbruk och psykprogram.

Men av de 2 068 folk som besökte utställningen var många också av kanadensisk indianhärkomst – Kanadas ursprungsbefolkning. Även om indianbefolkningen utgör 4,3 procent av Kanadas befolkning utgör de 40 procent av DTES invånare.

Många indianättlingar som kom till utställningen hade upplevt förlusten av anhöriga på grund av självmord. Deras självmordsfrekvens är över två gånger högre än det nationella genomsnittet, men ironiskt nog får de dessutom mer ”professionell” mentalvårdshjälp (dvs. psykiatrisk) än det nationella genomsnittet. Jämfört med 8 procent, som är det kanadensiska genomsnittet, är 17 procent av indianbefolkningen på psykiatriska program.

Det blev alarmerande tydligt – trots en högre grad av mentalvård – att den kraftigt stigande självmordsfrekvensen var ett tydligt bevis på ineffektiviteten av dessa psykiatriska program och behovet av att indianfolket måste hitta verkliga lösningar.

En indiansniderikonstnär berättade om att ha förlorat sin son till självmord sex månader tidigare. Hans son hade varit på psykiatriska droger. Barnet till en nära vän till honom hade också nyligen begått självmord efter att ha varit på psykofarmaka.

KMR Vancouvers verkställande chef, Sharon Werner, som själv är av indianhärkomst, blev inbjuden att tala på Vancouver Co-op Radio. Hon gav sedan all information till hövding Tommy Curley, den ärftliga hövdingen till ehattesaht-indianerna på det närliggande Vancouver Island.

Hövdingen skrev ett varningsbrev till sitt folk där det stod: ”Psykiatrin är inte förenlig med våra traditioner och neddrogningen av våra barn är bevis på detta. Jag uppmanar hela mitt folk att söka traditionellt helande för våra sinnen och själar, och att gå till verkliga ansvarsfulla läkare för en andra bedömning under alla omständigheter.”

Werner gjorde sedan hövding Curley sällskap på hans eget Tuff City Radio-morgonprogram, där de diskuterade psykiatriska övergrepp. KMR organiserade och höll också särskilda seminarier för Vancouvers indianbefolkning.

En andra Psykiatri: Dödens industri-vandringsutställning invigdes i februari 2018 med hövding Curley som ledde bandklippningen. Tre seminarier visade KMR:s dokumentärer Marknadsföring av vansinne, Skräckens tidsålder och Den dolda fienden.

Det hade så stor inverkan att på mindre än ett år lovordade den kanadensiska parlamentsledamoten Jean Augustin KMR:s arbete och sade: ”Detta arbete räddar verkligen liv.”KMR-grupper världen över marscherar och demonstrerar i protest mot psykiatriska övergrepp, såsom denna demonstration i Sarasota i Florida.

ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Starta eller gå med i en KMR-grupp

För att KMR ska kunna uppnå sitt uppdrag är vi beroende av individer över hela planeten som är engagerade i att utrota övergrepp inom mentalvården. KMR har ett ständigt växande nätverk av avdelningar och vi inbjuder dig att gå med oss.

Skaffa material från cchr.se för dina aktiviteter och börja hålla dokumentärvisningar, seminarier och petitionskampanjer mot ECT och neddrogningen av barn. Du kan få folk att anmäla övergreppsfall och ta vilken som helst av de många andra åtgärder för att avslöja psykiatrins bedrägeri.

För att se ett exempel på en enastående KMR-avdelning i verksamhet, gå till scientology.tv där ordförande för KMR Florida, Diane Stein, tar sig an den psykiatriska industrin och deras agenda att tjäna pengar på att ”behandla” barn och familjer. Se också KMR:s dokumentärer på scientology.tv varje lördag klockan 18.00 och 21.00 i Stillahavskustens tidszon.

Kontakta oss med information om din grupp och om det är något annat du behöver.


STOPPA PSYKIATRISKA ÖVERGREPP

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR