RÄDDAR INDIENS FRAMTID GENOM ATT FÖRBJUDA FARLIGA PSYKIATRISKA METODER

Dr Khazi Muzaffar ul Islam håller seminarier i Indien för att informera sin nation om farorna med elektrokonvulsiv terapi och andra missförhållanden inom psykiatrin.
En förlegad mentalvårdslag i Indien får sig en omarbetning som länge varit behövlig, vilket garanterar att ECT inte utförs på minderåriga och sätter punkt för andra missförhållanden inom psykiatrin.

Dr Khazi Muzaffar ul Islam växte upp med en passion för att hjälpa andra och är idag en akutläkare i Indien som upptäckte Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) online 2009. Då han regelbundet handskades med allvarliga fall observerade han: ”Om man börjar ta droger från en psykiatriker har man livslång smärta att vänta sig; om man tar riktiga mediciner mår man bättre. Psykdroger får bara ens hjärna att somna.”

Ännu en orsak till ”livslång smärta” är elektrokonvulsiv terapi (ECT). Dr Khazi hade sett gatubarn ställas en diagnos, sedan elchockas, vilket resulterat i att deras minne utplånats, bara för att sedan – som han uttrycker det – ”hjärntvättas” till att begå olagliga handlingar.

Genom att använda KMR:s material höll han först ett seminarium på Bapuji College för blivande sjuksköterskor i delstaten Karnataka. Han delade ut KMR:s ECT-flygblad, krävde att det skulle förbjudas och visade KMR-dokumentären Mördande vinst. Han fortsatte att hålla fler seminarier.

När en internationell delegation från KMR besökte Indien 2011 vände de på utvecklingen och åstadkom varaktig förändring. De gick samman med dr Khazi, höll seminarier och inspekterade Yerwadas regionala mentalsjukhus – ett av de största i Asien. Där dokumenterade de grymma missförhållanden: patienter som hölls som brottslingar bakom rostiga galler, andra som var fastbundna till skraltiga sängar och andra som hittades nakna på en tunn madrass på golvet.

Korthuset hade börjat skaka. År 2011 tillkännagav myndigheterna att de tänkte modifiera 1987 års mentalvårdslag. År 2013 utfärdade FN:s särskilda rapportör om tortyr en rapport som betecknade ”elchocker som resulterar i epileptiska anfall” som ”misshandel” under ”sken av rehabilitering”. Human Rights Watch följde upp detta då de inspekterade 24 indiska mentalsjukhus och intervjuade över 200 kvinnor som utsatts för övergrepp inom mentalvården. År 2014 utgav de sin rapport ”Behandlas värre än djur”, vilken beskrev i detalj tortyr, tvångsintagning och ECT. En händelse berättade om en kvinna som placerades på anstalt av sin man utan hennes samtycke och gavs elchocker otaliga gånger under bedövning utan hennes vetskap. Hennes make ville få henne att stämplas som sinnessjuk så att han kunde skilja sig från henne utan att behöva betala underhåll.

Till sist kollapsade korthuset för gott när en omarbetad mentalvårdslag godkändes år 2017. Den förbjuder ECT på minderåriga och förbjuder dessutom att psykiskt sjuka patienter kedjas fast, isoleras och sätts i isoleringscell, och ger individer den grundläggande rättigheten att avböja psykiatrisk behandling helt och hållet.Om du känner någon som har utsatts för psykiatriska övergrepp, rapportera det till KMR idag.

ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Skydda mot psykiatriska övergrepp

KMR:s mission är att utrota övergrepp som begås under sken av mentalvård och att få till stånd patient- och konsumentskydd för alla.

KMR mottar rapporter från personer som har utsatts för övergrepp efter att de sökt hjälp hos psykiatriker och/eller psykologer och feldiagnostiserats samt tvingats till oönskad och skadlig psykiatrisk behandling. Sådana behandlingar inkluderar elektrokonvulsiv elchocks-”terapi”, tvångsintagning och psykiatriska droger som har visat sig orsaka allvarliga biverkningar. KMR kan ofta hjälpa människor att inlämna klagomål eller arbeta med deras advokater för att ytterligare utreda deras fall.

Vem som helst vars mor, hustru, syster eller far, bror, son, barn eller vän har dödats eller skadats av psykiatrisk ”behandling” borde skriva ner alla detaljer och skicka in alla dokumentariska bevis. Rapportera detta idag på www.cchr.se/abuse. All information som mottagas behandlas helt konfidentiellt.

Hjälp oss stoppa övergreppen.


STOPPA PSYKIATRISKA ÖVERGREPP

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.1. Любые решения относительно приёма (изменения количества или отказа от психотропных препаратов) следует принимать только на основании консультации со своим врачом и только под его контролем. Ничто на данном сайте не является советом или призывом к самостоятельным действиям по этому поводу.

NEDLADDNINGAR