KMR ÖVERSVÄMMAS UNDER ETT ÅRLIGT EVENEMANG FÖR SJUKSKÖTERSKOR

KMR:s monter vid Nationella förbundet för sjuksköterskeelevers konferens i Nashville i Tennessee i april 2018 översvämmas med besökare som vill ha material.
Elever under en nationell konferens för sjuksköterskor uppskattar helhjärtat KMR:s arbete.

Vid den årliga sammankomsten för Nationella förbundet för sjuksköterskeelever (NSNA) drog KMR:s monter till sig en ständig flod av deltagare vid sin utställning av kostnadsfria KMR-dokumentärer, häften, informationsfoldrar och undervisningspaket.

NSNA är hängivet att främja den professionella utvecklingen av sjuksköterskeelever. Därför var KMR där för att ge viktig information till dem som kommer att ha livet och välbefinnandet hos många människor i sina händer.

Sjuksköterskeelevernas intresse för KMR:s information var så stort att snart blev en frivillig individuellt tilldelad uppgiften att se till att det alltid fanns material på bordet – material som försvann så fort hon placerade det där.

En frivillig hade på sig en t-shirt med orden: ”Barndom är inte en psykisk sjukdom” och mottog hela tiden kommentarer från folk som höll med och också insikter om att, just det, vanligt barndomsbeteende är inte något man måste använda mediciner för att ”behandla”.

När en frivillig påpekade för en sjuksköterska att psykiatrikerna själva erkänner att de inte vet hur psykofarmaka fungerar, sade sjuksköterskan: ”Det är exakt vad som sades vid ett seminarium jag precis deltog i – att ingen vet hur drogerna fungerar!”

Totalt sett delades 1 136 KMR-informationsartiklar ut till sjuksköterskeelever för att informera dem om sanningen om psykiatrin.


VI VILL verkligen ATT DU HÖR AV DIG

Här är vad några av de grupper och individer som KMR arbetar med hade att säga om vårt uppdrag att reformera mentalvården.

ORDFÖRANDE, NÖDHJÄLPSTEAM, USA

Med KMR är psykiatrikerna chanslösa, för nu avslöjas alla deras missgärningar. Förhoppningsvis leder detta till att folk tar sig en riktigt ordentlig titt på vad psykiatrin gör och vad läkemedelstillverkarna gör.

HÖVDING, GRIQUAS KUNGLIGA RÅD, GAUTENG-PROVINSEN, SYDAFRIKA

Psykiatriker utnyttjar de okunniga; patienter vilseleds och till slut blir de offer och vissa dör till och med. Vi skulle kunna sätta ett likhetstecken mellan denna behandling och nazisterna. Människor görs till slavar, till deras ägodelar. Den psykiatriska industrin får barn att bli beroende av droger och de hamnar till slut på psykanstalter där det inte finns någon framtid. Med KMR har jag hopp. KMR:s uppgift är att informera Sydafrika och världen.

PSYKOLOG, AUSTRALIEN

Jag häpnade över professionalismen hos dokumentärerna och de som talade i dem – framstående psykologer, psykiatriker, läkare och annan vårdpersonal. De är absolut upplysande. Er organisation är underbart modig som producerar och marknadsför dessa, och de är så välgörande för samhället och för de inom sjukvården som faktiskt inte vet vad som pågår. Våra läkare är inte längre helare, de har för det mesta blivit droglangare. Det är tragedin. Det är inte längre bara psykiatriker som ordinerar, det är den vanliga läkaren som skriver ut psykofarmaka till vem som än kommer in till kliniken. Jag känner stor tacksamhet mot KMR.


FAKTA

UPPLYSER ALLMÄNHETEN

KMR upplyser människor världen över om psykiatriska övergrepp. Här är siffrorna:

21

MILJONER

KMR-häften delades ut allt som allt för att ge fakta om psykofarmaka och psykövergrepp

190

LÄNDER OCH TERRITORIER

där folk har fått KMR-material bara under det gångna året

19 806

BESÖKTE

KMR:s museum, Psykiatri: Dödens industri, som avslöjar den eländiga sanningen

69 713

INDIVIDER

inom områdena juridik, vårdnad och undersökande journalistik skickades KMR:s information

16

MILJONER

personer som nåtts av KMR:s infoannonser och prisbelönta dokumentärer under de senaste 12 månadernaSTOPPA PSYKIATRISKA ÖVERGREPP

Som en ideell övervakare av mentalvården stöds KMR av medlemskap och donationer som gör det möjligt att utföra uppdraget att få slut på psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom mentalvården. Du kan bli del av världens största rörelse som får till stånd förändring inom mentalvården genom att gå med i gruppen som har bidragit till att mer än 180 lagar godkänts som skyddar medborgare från övergrepp i psykiska hälsans namn.

NEDLADDNINGAR