Psykiatrin: sätter världen på droger

Vad är något av det mest destruktiva som förekommer i din värld idag?

Om du svarar ”droger”, delar du uppfattning med de flesta människor i samhället. Illegala droger och det våld och den kriminalitet detta leder till, är ett allvarligt hot mot barnen och samhället. Men mycket få människor inser att illegala droger endast utgör en del av det nuvarande drogproblemet. Idag ser vi ett beroende av en annan typ av läkemedel, nämligen receptbelagda psykiatriska medel.

Dessa var en gång i tiden förbehållna psykiskt störda, och det skulle idag vara svårt att hitta någon – en familjemedlem, en vän eller en granne – som inte har tagit någon form av psykofarmaka. I själva verket har dessa blivit en sådan del av livet för många människor att ”ett liv utan droger” helt enkelt är otänkbart.

De ordineras för allt från inlärnings- och beteendeproblem, till sängvätning, aggression, ungdomsbrottslighet, kriminalitet, drogmissbruk och rökning, för hantering av rädsla och åldringars problem; från vaggan till graven, bombarderas vi med information som driver oss mot denna typ av kemisk ”sil”.

Föga överraskande då att hela världens statistiker visar en snabbt ökande procent att alla åldersgrupper, från barn till äldre, i stor utsträckning rutinmässigt förlitar sig på dessa preparat i sitt dagliga liv. Den globala försäljningen av antidepressiva medel, centralstimulerande medel, medel mot ängslan och antipsykotiska medel har nått mer än 76 miljarder dollar per år – mer än dubbelt så mycket som USA:s årliga budget i kriget mot narkotika.

Författarna Richard Hughes och Robert Brewin varnade i sin bok, The Tranquilizing of America, för att även om personlighetsförändrande medel kan tyckas ”ta udden av ångest, smärta och stress, tar de också udden av själva livet ... dessa piller bedövar inte bara smärtan utan bedövar hela sinnet.” Faktum är att en noggrann undersökning visar att inga av dem kan bota, alla har fruktansvärda biverkningar och på grund av deras beroendeframkallande och personlighetsförändrande egenskaper, kan de alla förstöra en människas liv.

Betänk också det faktum att terrorister har använt personlighetsförändrande droger för att hjärntvätta unga män att bli självmordsbombare. Minst 250 000 barn runtom i världen, vissa så unga som sju år, används för terrorism och revolutionära aktiviteter och ges amfetamin och lugnande medel för att ge sig ut på ”mordiska härjningar” under flera dagar. Ändå är det samma droger som psykiatriker skriver ut till barn med ”inlärnings- eller beteende”-problem.

Att förstå samhällets skyhöga psykiatriska drogförbrukning är nu ännu mer avgörande än någonsin. Internationellt finns det 54 miljoner människor som tar antidepressiva medel kända för att orsaka beroende och våldsamt och mordiskt beteende.

Hur blev miljontals fångade i sådana destruktiva droger? Vi måste titta tidigare än drogen.

Innan de gick i fällan, var varje individ övertygad om att dessa läkemedel skulle hjälpa honom eller henne att hantera livet. Det primära försäljningsverktyget som användes var ett påhittat diagnossystem, det amerikanska psykiatriförbundets Diagnostisk- och statistisk handledning över psykiska störningar IV (DSM) och avsnittet om psykiska störningar i Europas International Classification of Diseases (ICD). När väl diagnosen var ställd och receptet expedierat, tog drogernas skadliga egenskaper över.

Genom att driva igenom en omfattande iscensättning av detta diagnostiska bedrägeri, har psykiatriker sett till att fler och fler människor utan allvarliga psykiska problem, t.o.m. inga problem alls, lurats att tro att det bästa svaret på livets många rutinmässiga problem och utmaningar ligger hos den ”senaste och förnämsta” psykofarmakan.

Oavsett om du är en lagstiftare, förälder till skolbarn, lärare, arbetsgivare eller arbetstagare, husägare, eller helt enkelt ett samhällsmedlem, är denna rapport mycket viktig läsning.

Vårt misslyckande i kriget mot droger beror till stor del på vår oförmåga att sätta stopp för de mest skadliga av alla droglangare i samhället.

Detta är psykiatrikern i verksamhet idag, upptagen med att bedra oss och sätta vår värld på droger.

Högaktningsfullt,


Jan Eastgate,
Ordförande
internationella Kommittén
för mänskliga rättigheter

NEDLADDNINGAR