DEN DOLDA FIENDEN
En inblick i psykiatrins förtäckta agenda

”Vi har aldrig drogat våra trupper i denna utsträckning och den nuvarande ökningen av självmord är inte någon slump.

Varför har inte militärpsykiatrin fråntagits sitt befäl över mentalvården?

I alla andra delar av militären skulle de ansvariga ha bytts ut.”

– Överstelöjtnant Bart Billings, klinisk psykolog
amerikanska arméreserven, pensionerad

Dagens militärstyrkor är överösta med psykiatri och psykofarmaka, vilket gjort att 23 soldater och veteraner begår självmord varje dag. Psykiatriker säger att vi behöver mer psykiatri.

Men ska vi lita på dem?

Eller är psykiatri den dolda fienden?

Denna inträngande dokumentär innehåller intervjuer med över åttio soldater och experter och raserar fasaden för att avslöja vilka som faktiskt förstör vår världs militärer inifrån.

Den farligaste fienden är den man aldrig skulle misstänka ...

Få reda på mer här: Den dolda fienden: En inblick i psykiatrins förtäckta agenda »
Köp DVD:n här »

NEDLADDNINGAR