Krav på ansvar
FAMILJERNA TILL DE STUPADE VILL HA SVAR

Korpral Andrew White var en frisk 23-årig, gung-ho marinsoldat som kommit tillbaka från en nio månader lång tur i Irak. Som så många av sina vapenbröder, led han av till synes normala påfrestningar från kriget – sömnlöshet, mardrömmar och rastlöshet. Den unge korpralen vände sig till militärens psykiatriska vård för att få hjälp.

”Andrew kommer alltid att bli ihågkommen som en student med heder, en Eagle Scout, en marinkårssoldat, en son.”
– Shirley White, mor till Andrew

Under en 11-månadersperiod, förskrev veteran­administrationsläkare en cocktail av 19 olika mediciner åt Andrew, inklusive antidepressiva, antipsykotiska medel och bensodiazepiner (lugnande medel). Den fysiska, mentala och känslomässiga nedgången var skrämmande för hans familj, och på några korta månader blev han oigenkännlig för dem.

Andrews mor, Shirley White, erinrade sig: ”Han kunde inte fungera. Han var en zombie. Det var som om vi tog hand om en åldring.” När hon och hennes man Stan ifrågasatte Andrews läkare om effekterna av medicinerna ”sa de bara att ’det tar tid (för tabletterna att fungera)’”.

Ett av de läkemedel som gavs åt Andrew var den antipsykotiska Seroquel, förskriven på mer än dubbelt den högsta rekommenderade dosen för någon som är ”schizofren” eller ”psykotisk”. Andrew var inget av dessa och ändå ökades doseringen ständigt – från 20 mg till 1 600 mg.

Under 2011 utfärdade Food and Drug Administration varningar för Seroquel, eftersom det ”kan associeras med plötsligt hjärtstopp”. Varningen kom för sent för Andrew. Han dog plötsligt i sömnen i februari 2008. Den medicinska undersökaren slog fast hans död som en ”oavsiktlig överdos av medicin”. Stan och Shirley White har vänt sin sons tragiska död till ett korståg för bättre vård och alternativ behandling för andra veteraner. År 2013, efter att i flera månader ha lämnat in rapporter och dokumentation om Seroquel till militära myndigheter, fick Whites ett brev från US Central Command som meddelade dem att de hade tagit bort Seroquel från listan på ”godkända” läkemedel. Men Whites och anhöriga till andra offer för den psykiatriska läkemedelsinfiltrationen av militären kämpar fortfarande tillsammans med KMR för att uppnå en garanti för att Seroquel och andra dödliga droger inte kommer att ordineras.FAKTA
Droger och död

2012: Fler soldater dog genom självmord än i strid, i en takt av en varje dag. Självmord bland veteraner uppgår till 22 per dag.

2005–2011: Militära förskrivningar av sinnesförändrande droger som man vet kan orsaka självmord och våldsamt beteende ökade med 696 %.

2004–2012: FDA mottog 14 773 rapporter om psykiatriska droger som även orsakar mordtankar, mord, mani och aggression.ÅTERSTÄLLER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM MENTALHÄLSOVÅRDEN

Som en ideell väktare för mental hälsa, förlitar sig KMR på medlemskap och donationer för att utföra sitt uppdrag att undanröja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom den psykiatriska vården. Du kan bli del i världens största rörelse för reform av mental hälsa genom att gå med i gruppen som har hjälpt till med att få till stånd mer än 170 lagar som skyddar medborgare från övergrepp inom verksamheter för mental hälsa.

NEDLADDNINGAR