På psykiatrikerns mottagning

Genom att skriva ut psykofarmaka för påhittade psykiska störningar som inte finner stöd i någon vetenskap, ligger psykiatriker bakom några av de värsta brotten i vårt samhälle.

Titta på den här annonsen.

Ta reda på vad psykiatriker inte vill att du ska veta.

NEDLADDNINGAR