DU HAR RÄTTEN ATT INTE FÖRBLI TYST.

De har höjt sina röster för mänskliga rättigheter. De har höjt sina röster mot övergrepp inom mentalvården. Kommittén för Mänskliga Rättigheter, KMR, (internationellt: Citizens Commission on Human Rights, CCHR) har under 50 års tid avslöjat, bekämpat och vunnit mot psykiatrins kränkningar av mänskliga rättigheter.

KMR grundades 1969 av Scientology Kyrkan tillsammans med dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri vid State University of New York Health Science Center i Syracuse, för att undersöka och avslöja psykiatrins kränkningar av mänskliga rättigheter.

Deras röst hörs i över 150 avdelningar i mer än 30 länder. Dess rådgivande styrelse är respektingivande, med bland andra läkare, jurister, pedagoger, artister, affärsmän samt medborgar- och människorättsrepresentanter.

Att göra sin röst hörd ger resultat. KMR har inspirerat och bidragit till hundratals reformer genom att vittna i statliga hearingar, leda offentliga hearingar om psykiatrins övergrepp och genom att arbeta med media, polisen och statliga tjänstemän världen över.

KMR har inte förblivit tyst. Och det bör inte du heller.

Nedladdningar
Psykiatrin – sätter världen på droger
GRATIS NEDLADDNING