DET FINNS STEG VI KAN TA. SEX, FÖR ATT VARA PRECIS.

  1. Beställ exemplar av denna dvd och ge den till så många yrkesverksamma inom sjukvården och advokater som möjligt. Vänner, familj, aktivistgrupper och myndigheters beslutsfattare bör också få ett exemplar.
  2. Om du får reda på någon negativ efterverkan av ECT, se till att det rapporteras till ditt lands tillsynsmyndighet. Du kan också lämna in en konfidentiell rapport till KMR.
  3. Informera dina riksdagsledamöter om behovet av lagstiftningsreformer inom mentalvården. Fullt informerat samtycke borde vara obligatoriskt för varje person som bedömts vara psykiskt sjuk och är en kandidat för mentalvårdsbehandling. Tryck på för att införa ett permanent förbud mot ECT.
  4. Tillsynsmyndigheter och nämnder som reglerar psykiatriker och yrkesmän inom psykvården kan undersöka och dra in utövarens legitimation att praktisera vid allvarliga fall av försumlighet, felbehandling och övergrepp. Lämna in sådana klagomål till dessa instanser för att avslöja överträdelser mot uppförandekodexen för yrkesverksamma inom sjukvården.
  5. Psykiatriker begränsar inte sina övergrepp mot patienter till elektrokonvulsiv terapi. Om du känner till någon psykiatriker eller psykolog som har gjort sig skyldig till sexuella övergrepp, ekonomiska oegentligheter, felbehandling, bedrägeri eller något annat brott ska du rapportera detta till polisen och till KMR.
  6. Kom ihåg: Det finns inga medicinska tester (röntgen, hjärnskanningar, blodprov etc.) som kan bekräfta något av påståendena som görs inom psykiatrin. Men behöriga läkare har många vetenskapliga tester som de kan använda för att upptäcka obehandlade kroppsliga sjukdomar som kan yttra sig som en ”psykiatrisk sjukdom”. Om du eller någon du känner upplever någon psykisk störning, se då till att en noggrann och icke-psykiatrisk läkarundersökning görs.
Nedladdningar
Psykiatrin – sätter världen på droger
GRATIS NEDLADDNING