Kapitel 1:
Inledning

Psykiatriker vill att man ska tro att det är en epidemi av psykisk sjukdom – och att psykofarmaka (personlighetsförändrande) medel är botemedlet.

I årtionden har de arbetat på att övertyga allmänheten om att deras medel är oundgängliga för den dagliga tillvarons problem. Men fråga vilken psykiatriker som helst – som vi gjorde – så kommer han att erkänna att han inte har några lösningar på psykisk sjukdom. Och ändå orsakar den behandling som han utsätter folk för – utan något vetenskapligt stöd – förödelse i samhället.

Psykiatrikerns handlingar görs i vinningens namn – han har inget annat i sinnet.

FAKTA: Förutom att dagligen göra mängder av människor handikappade, dödar psykiatriska droger varje månad omkring 3 000 personer. Ändå hjälper just dessa medel psykiatrin att dra in en tredjedels biljon dollar globalt varje år.

NEDLADDNINGAR