Kapitel 2:
Psykiatrins langning av droger

Sedan 1952 har DSM (ett system för diagnos och klassifikation av psykiska störningar och psykiatrins bibel när det gäller att dra in pengar) vuxit från ett litet häfte med 112 ”psykiska störningar” till en enorm volym på 886 sidor som anger 374 störningar. Det är bara genom att använda denna bok som psykiatriker kan diagnostisera, skriva ut psykofarmaka till människor och ta betalt för sina tjänster. Faktum är att den psykiatriska industrin för närvarande använder DSM för att få in över 72 miljarder dollar i form av privata och offentliga försäkringspengar.

Ingen är immun mot någon av de hundratals falska störningar som hittats på av psykiatriker för att betjäna en psykiatrisk läkemedelsindustri som omsätter många miljarder dollar.

FAKTA: Cirka 50 % av alla amerikaner som begår självmord tar psykofarmaka.

NEDLADDNINGAR