Kapitel 4:
Experimentet

Den fullständiga avsaknaden av varje slag av vetenskapliga tester för att bekräfta en diagnos, stoppar inte psykiatriker från att utföra kliniska försök med farliga medel.

Inga labbtester verifierar eller mäter några psykiska störningar. Men stora pengar står på spel. Forskning med psykiatriska medel är synnerligen subjektiv och full av manipulation. Det är på grundval av sådan partisk forskning som psykofarmaka med potentiellt dödliga biverkningar, ständigt godkänns av Food and Drug Administrations paneler för användning under en livstid av människor ur den inte ont anande allmänheten.

Men experimenterandet upphör inte där. Ytterligare försök med psykiatriska medel utnyttjar de påhittade störningarna i DSM för att håva in ännu större vinster genom att inrikta sig på de mest oskuldsfulla av alla – barnen.

FAKTA: Med så mycket pengar på spel är psykiatriska experiment på barn utbrett – 323 undersökningar har antingen genomförts eller planeras.

NEDLADDNINGAR