DEN DOLDA FIENDEN: En inblick i psykiatrins förtäckta agenda

I början av 2013 meddelade den officiella webbplatsen för USA:s försvarsdepartement den häpnadsväckande statistiken att antalet militära självmord under 2012 långt överskridit antalet av dem som dödats i strid – ett genomsnitt på nästan ett om dagen. En månad senare kom en ännu allvarligare statistik från USA:s Department of Veterans Affairs: självmord bland veteraner låg på 22 per dag – ungefär 8 000 per år.

ta reda på mer >>

VAD ÄR KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?

Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR) är en ideell organisation som håller ett vakande öga på mentalvården; den har bistått och varit ansvarig för att över 150 lagar antagits till skydd för individen mot kränkande behandling och tvångsmetoder. KMR har länge kämpat för att återställa grundläggande och obestridliga mänskliga rättigheter inom mentalvården, vari ingår, utan att vara begränsat till detta: rätten till fullt informerat samtycke beträffande den medicinska giltigheten i psykiatriska diagnoser, riskerna med psykiatriska behandlingar, rätten till tillgängliga medicinska alternativ, och rätten att vägra all behandling man anser vara skadlig.
ta reda på mer >>

UPPNÅDDA RESULTAT

Kommittén för mänskliga rättigheter har dragit psykiatrin inför rätta under mer än fyra decennier

Kommittén för mänskliga rättigheter har gått i spetsen för reformer inom mentalvården sedan 1969. Den särskilde rapportören för FNs kommission för mänskliga rättigheter lovordade KMR för att de har legat bakom ”många mycket bra reformer” som skyddar människor från psykiatriska övergrepp. Dessutom har KMR dokumenterat tusentals enskilda fall som visar att psykiatriska preparat och de ofta brutala psykiatriska metoderna skapar vansinne och orsakar våld.
hela berättelsen >>

VIDTA ÅTGÄRDER

Engagera dig i kampen för mänskliga rättigheter!

Kommittén för mänskliga rättigheter inte bara avslöjar kränkningar av mänskliga rättigheter inom mentalvården, utan samarbetar också aktivt med individer och grupper världen över för att åstadkomma välbehövliga reformer. Det finns många sätt du kan hjälpa till på.
för ytterligare information >>NEDLADDNINGAR