Rapportera negativa verkningar från läkemedel:

MedWatch är USAs
system för rapportering till FDA (Food and Drug Administration) som uppmuntrar konsumenter och läkare att rapportera allvarliga negativa reaktioner på en medicin eller medicinsk apparat. Det är frivilligt och spelar en väsentlig roll i FDAs övervakning av en godkänd drog/produkt efter att den har marknadsförts. Rapporter om negativa reaktioner från droger bedöms tillsammans med dem man får från tillverkarna och kan resultera i säkerhetslarm, etikettförändringar med varningar för kraftigare biverkningar eller till och med att man drar in medlet från marknaden. Därför det är så viktigt att alla konsumenter rapporterar biverkningar från psykofarmaka.

För att gå in på FDA:s MedWatch-rapporteringssystem, klicka här.

Andra länder har ofta liknande rapportsystem, som man skall informera sig om helt och hållet för att rapportera en negativ reaktion från medicinsk behandling av varje slag. Här följer några exempel:

Australien
Australiens Therapeutic Goods Administration (TGA) har en ”Linje för rapportering av mediciner med negativa verkningar”. För att gå till deras rapportsystem klicka här

Kanada
Rapporter till Kanadas läkemedelsmyndigheter om negativa reaktioner kan skickas online. För att skicka en rapport, klicka här. (Finns även på franska.)

Nya Zeeland
”Nya Zeelands Medsafe Center för kontroll av negativa reaktioner (CARM). För att gå till CARMs officiella webbsajt, klicka här.

Storbritannien
Storbritanniens läkemedelsstyrelse har ett system kallat ”Yellow Card.” För att rapportera online, klicka här.

OBS: Om du inte med lätthet kan rapportera om en negativ reaktion på ett läkemedel genom ditt lands tillsynsmyndighet (i Sverige Läkemedelsverket), skriver du ett brev till denna myndighet och ansvarig politiker, om behovet att göra detta system konsumentvänligt; det vill säga, mycket lätt att lämna in en rapport.

NEDLADDNINGAR