Rådgivande styrelse

Professor Thomas Szasz,
medgrundare av KMR
KMR:s rådgivande styrelse, vars medlemmar kallas kommissionärer, inbegriper läkare, advokater, pedagoger, celebriteter, affärsmän och representanter för medborgarorganisationer och människorättsorganisationer.

Deras uppgifter inbegriper att i egenskap av fackmän ge råd i ärenden som KMR sysslar med. De inbegriper också, men är inte begränsade till:

 • Genom mediaintervjuer vara talesmän i frågor som respektive kommissionär är väl insatt i och som har att göra med psykiatri och dess kränkningar;
 • Göra framträdanden, besöka eller skriva till kongress- och parlamentsledamöter, nationella och regionala lagstiftande församlingar om frågor inom KMR:s intresseområde;
 • Ge råd om alla legislativa frågor som KMR borde vara engagerad i;
 • Agera som medlem av panelen vid offentliga förhör som KMR kan hålla rörande en särskild aspekt av psykiatriska kränkningar;
 • Låna sitt namn till KMR:s publikationer, kampanjer eller tillhandahålla uttalanden för dessa eller pressreleaser;
 • Skickar undersökningar eller artiklar av intresse för KMR som kan distribueras till myndighetspersoner, grupper och KMR-avdelningar;
 • Utvärderar i egenskap av läkare eller forskare, forskningsresultat eller studier som till exempel kliniska försök med psykiatriska medel, vilka sedan kan distribueras allmänt eller publiceras;
 • Eftersom många läkare, vilket inbegriper allmänpraktiserande läkare och barnläkare, idag skriver ut starka och farliga psykiatriska medel, hjälper KMR till med att informera dem om att verkliga medicinska analyser och behandling behövs; till exempel tester för att se om patienten har varit utsatt för tungmetaller, om det föreligger någon matallergi; såväl som metoder som inte är fysiskt inkräktande, såsom diet, näring och motion, och påminna dem om att bevarandet av medborgerliga rättigheter, mänsklig värdighet, informerat samtycke och personligt val är en väsentlig del av all medicinsk utövning;
 • I egenskap av advokater, ge andra advokater råd angående att inlämnande av civilrättsliga anmälningar mot psykiatriker som har begått övergrepp mot patienter, eller att själva lämna in dessa, och tala om hur sådana stämningar kan lämnas in mot de psykiatriska förbund eller högskolor som utbildade den syndande psykiatrikern.
 • Informera läkare om bristen på vetenskap bakom psykiatriska diagnoser och den skada som orsakats genom psykiatrisk behandling;
 • Bistå med eller ge råd om insamling av donationer, och
 • Att föreslå och erbjuda andra fackmän att bli KMR-kommissionärer.
NEDLADDNINGAR