När Sydney, som var sju år gammal, ordinerades psykiatriska preparat blev hon ett ”tomt kärl”. Och hon kanske hade förblivit förlorad, om det inte vore för systerns kärlek och oförtröttliga kamp att få henne tillbaka.

läs vidare >>
När allt såg dystert ut för ”aloha-delstaten” fick KMR Hawaii sanningen om psykofarmaka att välla in över den lagstiftande församlingen och satte stopp för lagförslaget i elfte timmen.

läs vidare >>
En fältpräst får hundratals att komma till insikt om den ”falska profeten” psykiatri och informerar andra fältpräster så att de gör samma sak.

läs vidare >>
KMR samarbetar för att skydda pojkar på Austins delstatssjukhus från dr Charles Fischer.

läs vidare >>
Psykofarmaceutisk medicinering är en viktig faktor för det höga självmordsantalet bland militära veteraner, berättade experter för USA:s senatorer i november 2014.

läs vidare >>
Med självmordsfrekvensen bland veteraner nästan tre gånger så stor som den hos den allmänna befolkningen, söker de som bryr sig om våra militärer enträget efter ett svar som kan hjälpa till att lösa krisen. Svaret är KMR:s dokumentärexposé.

läs vidare >>
Korpral Andrew White var en frisk 23-årig, gung-ho marinsoldat som kommit tillbaka från en nio månader lång tur i Irak. Som så många av sina vapenbröder, led han av till synes normala påfrestningar från kriget – sömnlöshet, mardrömmar och rastlöshet. Den unge korpralen vände sig till militärens psykiatriska vård för att få hjälp.

läs vidare >>
NEDLADDNINGAR