Psykofarmaceutisk medicinering är en viktig faktor för det höga självmordsantalet bland militära veteraner, berättade experter för USA:s senatorer i november 2014.

läs vidare >>
Med självmordsfrekvensen bland veteraner nästan tre gånger så stor som den hos den allmänna befolkningen, söker de som bryr sig om våra militärer enträget efter ett svar som kan hjälpa till att lösa krisen. Svaret är KMR:s dokumentärexposé.

läs vidare >>
Korpral Andrew White var en frisk 23-årig, gung-ho marinsoldat som kommit tillbaka från en nio månader lång tur i Irak. Som så många av sina vapenbröder, led han av till synes normala påfrestningar från kriget – sömnlöshet, mardrömmar och rastlöshet. Den unge korpralen vände sig till militärens psykiatriska vård för att få hjälp.

läs vidare >>
NEDLADDNINGAR