DOKUMENTÄRFILMEN DEN DOLDA FIENDEN
AVSLÖJAR DEN HEMLIGA OPERATIONEN
BAKOM SJÄLVMORD I MILITÄREN

I början av 2013, tillkännagav den officiella webbplatsen för USA:s försvarsdepartement en häpnadsväckande statistik över antalet militära självmord 2012 som betydligt hade överstigit summan av dem som dödades i strid – i genomsnitt nästan ett om dagen. En månad senare kom en ännu mer allvarsam statistik från avdelningen för USA:s Veteranangelägenheter: självmord bland veteraner är 22 om dagen – cirka 8 000 per år.

Situationen blev så svår att den amerikanska försvarsministern kallade självmord bland veteraner i det militära för en ”epidemi”.

Vissa har påstått att denna flod av självskada beror på krigets påfrestningar. Men 85 % av de som begick självmord i militären deltog aldrig ens i strid – och 52 % har aldrig ens varit utplacerade.

Så vilken okänd faktor är det som får självmord bland soldater att skjuta i höjden?

Enligt den nya dokumentären Den dolda fienden: En inblick i psykiatrins förtäckta agenda pekar bevis på en viss riktning: den parallella uppgången i receptutskrivningen av psykiatriska medel sedan 2003. Kända medicinska biverkningar av dessa läkemedel, såsom ökad aggressivitet och självmordstankar, återspeglas i liknande upåtgående trender i ökad takt av militärt våld i hemmet, barnmisshandel och sexualbrott, liksom självskada.

Nysta vidare och du hittar psykiatriker som ständigt utvidgar definitionen på vad det innebär att vara ”mentalt sjuk”, särskilt när det kommer till posttraumatisk stress hos soldater – och PTSD hos veteraner. Och inom psykiatrin, är diagnoser av psykiska störningar såsom PTSD, personlighetsstörning och social fobi nästan oundvikligen följt av ordination av minst en psykiatrisk drog.

Psykiatriker vet att deras droger egentligen inte botar någonting, utan bara maskerar symptomen. De är väl medvetna om deras många farliga biverkningar, inklusive eventuella missbruk. Men de hävdar dock att medlens nytta överstiger dess biverkningar. Och så länge man inte riktat sig till soldatens verkliga problem, förvärras hans hälsa.

I ljuset av dessa grymma militära självmord bland veteraner, slösas mer och mer pengar på psykiatrin: USA:s Pentagon spenderar nu 2 miljarder dollar per år enbart på mental hälsa. Och Veterans Administrations budget för psykiatrisk vård har gått från mindre än 3 miljarder dollar 2007 till nästan 7 miljarder dollar 2014 – allt detta samtidigt som tillstånden fortsätter att försämras.

Den dolda fienden avslöjar hela situationen med fullständig öppenhet, samtidigt som den uppmanar soldater och veteraner att bli utbildade på de verkliga farorna med psykiatrin och psykiatriska droger. Svaret ligger i deras rätt till fullständigt och ärligt informerat samtycke – och i att de utövar sin rätt att vägra behandling. Våra försvarsmedlemmar måste veta att det finns säkra och effektiva icke-psykiatriska lösningar på fasorna av stressen i att ha varit i strid, och att dessa lösningar inte kommer att utsätta dem för farliga och giftiga behandlingar som bara kommer att skicka deras hälsospiral nedåt.

NEDLADDNINGAR