MILITÄRENS SANNA ”DOLDA FIENDE” AVSLÖJAS I SENATSUTFRÅGNINGAR
Lagstiftares fokus på övermedicinering

Psykofarmaceutisk medicinering är en viktig faktor för det höga självmordsantalet bland militära veteraner, berättade experter för USA:s senatorer i november 2014.

Som svar på ett vittnesmål från en expertpanel, förutom skriftliga vittnesmål som lämnats av Kommittén för mänskliga rättigheter, fokuserade medlemmar från kommittén för veteranfrågor på frågan om övermedicinering, mer än i någon tidigare utfrågning.

Under ledning av senator Bernard Sanders från Vermont, hörde utskottet Susan Selke, mor till marinsoldaten Clay Hunt som tog sitt liv vid 28 års ålder 2011 efter turer i Irak och Afghanistan. Han klagade över att han kände sig deprimerad, läkarna från Veterans Administration (VA) satte honom på en cocktail av psykofarmaka och lade sedan till fler recept varje gång han rapporterade biverkningar, sade Susan Selke.

Läs vidare >>

PSYKIATRISKA ÖVERGREPP EXPONERADE
Veteraner kräver ett slut på neddrogning av soldater

Med självmordsfrekvensen bland veteraner nästan tre gånger så stor som den hos den allmänna befolkningen, söker de som bryr sig om våra militärer enträget efter ett svar som kan hjälpa till att lösa krisen. Svaret är KMR:s dokumentärexposé, Den dolda fienden: En inblick i psykiatrins förtäckta agenda, som exponerar orsakssambandet mellan sinnesförändrande droger och den höga andelen självmord bland veteraner, plötsliga dödsfall och det ökade våldet i det militära.

Sergeant i gröna baskrarna (pensionerad) Hannis Latham (till vänster) och överste i flygvapnet John Henke (pensionerad), veteraner som arbetar för att skydda andra veteraner och militär personal från psykiatrisk neddrogning visar regelbundet filmen för veteraner i hela landet.

”Psykiatriska droger gör vår moderna krigföring så mycket mer dödlig för våra återvändande soldater, än något tidigare krig”, säger sergeant Hannis Latham, pensionerad från gröna baskrarna i USA:s armé, grupp ”A”-team i 10:e specialstyrkan.

”Istället för att skapa återhämtningsprogram för återvändande veteraner som erkänner dem som normala människor som har gått igenom en mycket onormal upplevelse, ordineras våra veteraner ofta antipsykotiska medel, lugnande medel och antidepressiva medel, och blir tillsagda att svälja det och ta sig samman.”

Den pensionerade översten John A. Henke, tungt dekorerad flygvapenpilot, militär kaplan och klinisk psykolog som deltog i Pentagons biträdande försvarsministers studie för stridsberedskap säger:

Läs vidare >>

Krav på ansvar
FAMILJERNA TILL DE STUPADE VILL HA SVAR

”Andrew kommer alltid att bli ihågkommen som en student med heder, en Eagle Scout, en marinkårssoldat, en son.”
– Shirley White, mor till Andrew

Korpral Andrew White var en frisk 23-årig, gung-ho marinsoldat som kommit tillbaka från en nio månader lång tur i Irak. Som så många av sina vapenbröder, led han av till synes normala påfrestningar från kriget – sömnlöshet, mardrömmar och rastlöshet. Den unge korpralen vände sig till militärens psykiatriska vård för att få hjälp.

Under en 11-månadersperiod, förskrev veteran­administrationsläkare en cocktail av 19 olika mediciner åt Andrew, inklusive antidepressiva, antipsykotiska medel och bensodiazepiner (lugnande medel). Den fysiska, mentala och känslomässiga nedgången var skrämmande för hans familj, och på några korta månader blev han oigenkännlig för dem.

Andrews mor, Shirley White, erinrade sig: ”Han kunde inte fungera. Han var en zombie. Det var som om vi tog hand om en åldring.” När hon och hennes man Stan ifrågasatte Andrews läkare om effekterna av medicinerna ”sa de bara att ’det tar tid (för tabletterna att fungera)’”.

Läs vidare >>

FAKTA
Droger och död

2012: Fler soldater dog genom självmord än i strid, i en takt av en varje dag. Självmord bland veteraner uppgår till 22 per dag.

2005–2011: Militära förskrivningar av sinnesförändrande droger som man vet kan orsaka självmord och våldsamt beteende ökade med 696 %.

2004–2012: FDA mottog 14 773 rapporter om psykiatriska droger som även orsakar mordtankar, mord, mani och aggression.Neurolog ifrågasätter ”plötsliga dödsfall”

Neurologen Fred Baughman Jr. från Kalifornien har sammanställt en lista över nästan 400 tvivelaktiga dödsfall bland soldater och veteraner, där många tillskrivs ”naturliga orsaker”.

”Vad i helsike är ’naturliga orsaker’ hos 20-åringar?” frågar Baughman.

Hans forskning har lett honom att anse att de är ”sannolik plötslig hjärtdöd utan puls och hjärndöd inom 4–5 minuter på grund av en cocktail av psykiatriska droger, särskilt antipsykotiska medel”.

Läs vidare >>

ÅTERSTÄLLER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM MENTALHÄLSOVÅRDEN

Som en ideell väktare för mental hälsa, förlitar sig KMR på medlemskap och donationer för att utföra sitt uppdrag att undanröja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och rensa upp inom den psykiatriska vården. Du kan bli del i världens största rörelse för reform av mental hälsa genom att gå med i gruppen som har hjälpt till med att få till stånd mer än 170 lagar som skyddar medborgare från övergrepp inom verksamheter för mental hälsa.

NEDLADDNINGAR