Vad är KMR?

Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR) är en ideell organisation som håller ett vakande öga på mentalvården; den har bistått och varit ansvarig för att över 150 lagar antagits till skydd för individen mot kränkande behandling och tvångsmetoder. KMR har länge kämpat för att återställa grundläggande och obestridliga mänskliga rättigheter inom mentalvården, vari ingår, utan att vara begränsat till detta: rätten till fullt informerat samtycke beträffande den medicinska giltigheten i psykiatriska diagnoser, riskerna med psykiatriska behandlingar, rätten till tillgängliga medicinska alternativ, och rätten att vägra all behandling man anser vara skadlig.

KMR grundades 1969 av Scientologi-kyrkan och dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri, vid en tidpunkt då patienterna förvarades i institutioner och fråntogs alla konstitutionella, medborgerliga och mänskliga rättigheter.

KMR fungerar enbart som en väktare över mentalvården i samarbete med många medicinska utövare, vilket inkluderar läkare, vetenskapsmän, sjuksköterskor och de få psykiatriker som har tagit ställning mot den biologiska/drogmodellen för ”sjukdom” som kontinuerligt främjas av psykiatriska/läkemedelsindustrin som ett sätt att sälja droger. Det är en opolitisk, icke-religiös, ideell organisation som är djupt engagerad i att utrota övergrepp inom mentalvården och få igenom lagar som skyddar patienter och konsumenter. KMR:s rådgivande styrelse, vars medlemmar kallas kommissionärer, inbegriper läkare, vetenskapsmän, psykologer, advokater, pedagoger, affärsmän, artister och representanter för medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Folk frågar ofta om KMR anser att ingen någonsin ska ta psykiatriska preparat, men denna webbsajt är inte avsedd för åsikter. Den är engagerad i att ge information om att ett miljarddollarimperium, bestående av psykiatrin och läkemedelsindustrin, inte vill att folk ska se eller veta. Den verkliga frågan är följaktligen denna: Har folk rätt att få all information om (A) de kända riskerna med psykofarmaka och/eller behandling från en neutral, opartisk medicinsk granskning, (B) den medicinska giltigheten av den diagnos för vilka droger föreskrivs, (C) alla drogfria alternativ (i grund och botten informerat samtycke) och (D) rätten att vägra en behandling som de anser skadlig.

KMR har arbetat i mer än fyrtio år för fullt informerat samtycke inom mentalvården, och rätten till all information om psykiatriska diagnoser och behandling – inte bara den information som kommer från dem som har ekonomiska intressen i att hålla allmänheten okunnig.

Det är i denna anda som vi visar dig videor, bloggar, nyheter, medicinska experter och information för att beväpna dig med fakta.

Som en ideell organisation är det genom donationer från allmänheten vi kan fortsätta våra informationskampanjer. 

NEDLADDNINGAR