Faktablad och rapporter

Klicka här för att ladda ned faktablad och rapporter om olika frågor, från alternativ till psykvårdsbehandlingar och internationella varningar för psykiatriska preparat till psykiatriska bedrägerier och övergrepp.

INTRESSEKONFLIKTER

Texas-projekt för algoritmisk medicinering: Allen Jones slår larm om läkare.

Allen Jones, tidigare utredare vid Pennsylvanias generalinspektörskontor, avdelningen för särskilda utredningar, slår larm om det hemliga samförstånd som finns mellan läkemedelsindustrin och psykiatrin för att öka användningen av psykofarmaka och driva upp försäkringskostnader.

CBS tv-program 48 timmar – Ett språkrör för sammansvärjningen mellan psykiatrin och läkemedelsindustrin

Inte att undra på att man i CBS program 48 timmar hävdade att schizofreni var en mental ”sjukdom” med fysiologiska orsaker som kräver avtrubbande antipsykotiska medel – CBS erhåller nästan 600 miljoner dollar om året i annonsintäkter från läkemedelsbolagen. De antipsykotiska droger som tillverkas av CBS sponsorer är extremt vinstgivande.

DIAGNOSTISK BLUFF

Psykiatriker kan inte förutse, behandla eller bota våldsamt beteende

Psykiatriker har själva medgett att de inte kan förutse när en person blir farlig. De skriver ofta ut våldsamma patienter från sina institutioner medan de hävdar att de inte utgör ett hot mot andra, eller låter dem erhålla privilegier som innebär att man minskar ner på sina säkerhetsprocedurer. Enligt Amerikanska psykiatriförbundets egen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, är handledningen inte tillfredsställande ”om man för juridiska syften skall etablera förekomsten av ’psykisk störning’, ’psykisk oförmåga’, ’psykisk sjukdom’, eller ’psykisk defekt’”, i samband med kompetens, kriminellt ansvar eller oförmåga. Läs mer i denna rapport.

Hjärnans skuld: bedrägeriet med ”kemisk obalans”

Grundstenen i psykiatrins nuvarande modell för sjukdomar är teorin som hävdar att mental sjukdom orsakas av kemisk obalans i hjärnan. Men doktor Mark Graff, vid Amerikanska psykiatriförbundets avdelning för kontakt med allmänheten, sade att denna teori ”förmodligen kan härledas från läkemedelsindustrin”. När hans kollega doktor Steven Sharfstein, ordförande för Amerikanska psykiatriförbundet, pressades av media, tvingades denne medge att det ”inte finns något otvetydigt laboratorietest” med vilket man kan fastslå att det förekommer en kemisk obalans i hjärnan.  Detta är en kort resumé av teorin bakom bluffen med ”kemisk obalans”, med kommentarer från experter som blottlägger bedrägeriet.

Läkares öppna brev till myndigheterna

Hur bekymrade bör vi bli över rapporter om att psykiska sjukdomar har fått en spridning av epidemiska proportioner och idag drabbar en av fyra personer världen över? Enligt källan till dessa alarmerande rapporter – det psykiatriska etablissemanget – hotas vi alla att slukas av psykiska sjukdomar och detta kan bara förhindras genom omedelbara och kraftiga höjningar av anslagen till psykiatrin. Det här brevet från läkare är förordet till ett häfte från KMR om den kris med ”psykiska sjukdomar”, vilken har skapats av psykiatrikerna.

Den globala bördan av sjukdomar

För att stödja den snabba utvecklingen av psykiatrins Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, skapade Lewis Judd, direktör för National Institute of Mental Health (NIMH) från 1987 till 1990, en psykiatrisk marknadsföringsstrategi. Den kallades ”Hjärnans decennium” och blev lag i USA genom kungörelse från presidenten. Sedan dess har termer som ”behandlingsbar hjärnstörning”, ”ansvarsbefriad hjärnsjukdom” och ”kemisk obalans i hjärnan” marknadsförts. Denna rapport visar hur den globala sjukdomsbördan, när det gäller ”psykiska störningar”, är ett lurendrejeri.

Orsakar vansinne brott? av Thomas S. Szasz, läkare

Denna artikel av den ansedde doktor Thomas Szasz återges med tillstånd från Sheldon Richman, redaktör för Ideas on Liberty, som publiceras av Foundation for Economic Education (ung. Stiftelsen för ekonomisk utbildning), Irvington-on-Hudson, NY 10533.

VARNINGAR PÅ LÄKEMEDEL

Antalet självmord bland ungdomar orsakas inte av varningar på läkemedelsförpackningarna

Uppmuntrade av psykiatriker med egna ekonomiska intressen i försäljningen av psykofarmaka, vinklade media det så att skulden för den ökade självmordsfrekvensen bland barn lades på varningsetiketterna för farliga biverkningar som antidepressiva medel har försetts med. Detta var en fullständig lögn och denna rapport redogör för varför.

Vad en epidemi består av: Psykiatriska medel och den häpnadsväckande ökningen av förekomsten av psykisk sjukdom i USA av Robert Whitaker

Denna artikel undersöker varför det under de gångna femtio åren har förekommit en häpnadsväckande ökning i förekomsten av allvarliga psykiska sjukdomar i Förenta staterna. En granskning av den vetenskapliga litteraturen avslöjar att det är vår drogbaserade modell för vård som skapar denna epidemi. Drogerna ökar risken för att en person ska bli kroniskt sjuk, och hos många av patienterna framkallar de nya, ännu allvarligare psykiatriska symptom.

ÖVERGREPP VID INSTITUTIONER

Psykiatriska övergrepp i delstaten New York

Rapporten behandlar: dödsfall, övergrepp, brott (inbegripet omfattande bedrägerier i delstaten New York), kränkningar av patienter (vilket inbegriper ett fall av tvångsintagning som behandlar frågan om psykiatrikers oförmåga att fastslå om någon är farlig), personer som har flytt från psykiatriska institutioner och skadar människor, samt psykiatriska experiment i New York.

Förklaringen om mänskliga rättigheter inom psykvården

KMR:s Förklaringen om mänskliga rättigheter inom psykvården uttrycker KMR:s vägledande principer och de normer mot vilka psykiatrins kränkningar av mänskliga rättigheter oförtröttligen undersöks och avslöjas. Den har använts till att avslöja övergrepp inom institutioner och beskriver hur man ska reformera psykiatrin.

MENTAL HÄLSA LIKA VÄRD

Försäkringskostnader drivs i höjden

Enligt psykiatrikern Sander Breiner i Psychiatric Times, blir uppemot 40 % av psykiatrikerna i USA under sina karriärer stämda för felbehandlingar. Detta kan få en stor inverkan på kostnaderna för den allmänna sjukvården. En rapport med titeln ”Medical Malpractice Insurance” (ung. Försäkringar mot medicinsk felbehandling) som publicerades av försäkringsbranschens informationsinstitut hävdar: ”Många försäkringsbolag har vidtagit åtgärder för att inte drabbas så mycket på grund av medicinsk felbehandling, och i vissa fall har de helt lämnat detta område.”

MENTAL HÄLSOTEST

Testning av psykisk sjukdom i skolor leder till farlig neddrogning av barn

I en rapport från 2003 om ”psykisk hälsovård” till de federala myndigheterna rekommenderade man att alla 52 miljoner skolbarn i Amerika skulle testas för ”psykisk sjukdom”. I rapporten hävdades – utan tillstymmelse till vetenskapligt underlag – att ”tidig upptäckt, utvärdering och kanaler till vård” skulle kunna ”förhindra att problemen med psykisk hälsa förvärrades. ...” Idag träder dessa rekommendationer i kraft i delstat efter delstat. Skaffa fakta och slå tillbaka.

Rutherford stämmer en skola i Indiana för testning för psykisk sjukdom utan samtycke, offentliggjort av Nisha Mohammed vid Rutherfords institut

South Bend, Indiana – advokater vid Rutherford Institute har lämnat in en stämningsansökan till distriktsdomstolen i norra Indiana för en familjs räkning, vars femtonåriga dotter, Chelsea Rhoades, utsattes för dessa tester. Om du vill skydda ditt barn från att testas för psykisk sjukdom i skolan är denna artikel väl värd att läsa.

PSYKIATRISKT BEDRÄGERI

Kassaklirret från den psykiska hälsans bedrägeri

I Dallas, Texas, körde två uniformerade säkerhetsvakter år 1991 sakta fram med en radiobil tills de var jämsides med fjortonårige Jeramy Harrel. De tog honom med sig mot hans vilja och under protester från hans mor till ett privat psykiatriskt sjukhus som ägdes av Psychiatric Institutes of America (PIA), ett dotterbolag till National Medical Enterprises (NME). En psykiatriker, dr Mark Bowlan, och en person från barnavårdsnämnden – som aldrig hade talat med Jeramy eller hans föräldrar – hade lämnat in en ansökan till domstolen om att få omhänderta pojken baserat på påståendet att han var ”missbrukare” och att hans farföräldrar skulle ha förgripit sig på honom. Läs denna berättelse och få reda på mer om det illegala ”fiskandet efter patienter”.

Slugt psykiatriskt bedrägeri

Det USA-baserade försäkringsbolaget Blue Cross & Blue Shield United rapporterade att det finns lika många olika slags bedrägerier inom hälsoförsäkringsbranschen som de ”kriminellt lagda kan hitta på”. Detta faktablad ger bara ett litet urval av fällande domar.

PSYKOLOGI

”Vetenskapen” utan själ

Ett av de fundamentala problemen med psykologin är att den är så beroende av psykiatriska och biologiska beteendemodeller – vilket ligger långt från dess grunder. Psykologin följde en gång den tidiga filosofin och betydde ursprungligen studiet av själen – psyke (själ) och ologi (studiet av). Den allmänna idén var att sinnet och kroppen var skilda enheter. Således betraktades varje man och kvinna som en kombination av själ, sinne och materia. Här tillhandahåller vi en kort artikel om psykologins ursprung.

SKOLSKJUTNINGAR

Lista över tonåringar som nyligen orsakat skottdramer i skolor och på andra platser

Skottdramer i skolor där förövarna varit tonårselever påverkade av psykofarmaka, vilka de senaste åren har resulterat i 54 döda och 105 sårade.

LÖSNINGAR

Kommitté om kvacksalveri döljer den kraftiga spridningen av psykofarmaka

Den amerikanska läkarföreningens (American Medical Association, AMA) kommitté om kvacksalveri som var verksam mellan 1963 och 1974 började smutskasta kiropraktorer. AMA uppmanade sina medlemmar att ge ”sitt fulla stöd till det pågående energiska angreppet på medicinskt kvacksalveri och undervisningsprogrammen för kulten kiropraktik”. AMA rekommenderade att kongressen skulle fastställa att betalningar till kiropraktorer för tjänster inte skulle täckas av sjukförsäkringar. Denna rapport visar hur psykiatriker, i maskopi med AMA, försökte smutskasta alternativa, läkemedelsfria behandlingsmetoder, och därmed neka patienterna deras rätt att bli fullt informerade om alla alternativ som stod till buds för dem.

Lösningar för en förbättrad mentalvård

Människor har problem i livet, ibland av mycket allvarligt slag. Psykiska svårigheter förekommer, människor råkar ut för att deras hopp och drömmar krossas, och deras metoder att handskas med detta lyckas inte alltid. Men med en så utbredd förekomst av psykofarmaka, fysiskt skadliga psykiatriska medel, ägnar sig psykiatriker inte åt att bota, utan skapar istället missbrukare och människor som blir patienter för livet. KMR erbjuder inte medicinsk rådgivning men denna rapport ger information om alternativa valmöjligheter som rekommenderas av läkare.

Alla dokument kräver Adobe Acrobat Reader, ett program som kan fås kostnadsfritt genom att klicka här.

NEDLADDNINGAR