Häften

Dessa häften kan laddas ner; de erbjuder ytterligare information om psykiatrisk neddrogning och kränkningar av barn, och psykofarmakas biverkningar.

Psykofarmaka och ditt barns framtid

Detta lättlästa häfte på 16 sidor uppmanar föräldrar att skaffa information om sina valmöjligheter, ifrågasätta den information som psykiatriker och läkare ger dem, inklusive hur de har fastställt att ett barn har en ”kemisk obalans” i hjärnan som fordrar psykofarmaka. Psykofarmaka och ditt barns framtid dikterar inte för föräldrar vad de ska göra; skriften uppmanar dem istället att använda sitt goda omdöme som förälder. Men för att göra detta måste de först bli informerade.

Amerikas barns tysta död

Idag är den psykiska vården av våra unga ett spel på liv och död, och med tanke på ökande antal dödsfall, ett kast med tärningen som man inte bör ta lätt på. Det är inte längre en fråga om huruvida barn dör av psykiatriska behandlingar, utan snarare vems barn som blir nästa. Det är en fråga om huruvida föräldrar är villiga att riskera sina barns liv på subjektiva psykiatriska diagnoser och farliga psykiatriska preparat och behandlingar.

Biverkningar hos vanligt förekommande psykofarmaka

Denna webbsajt tillhandahåller faktablad om psykofarmakas biverkningar medan detta häfte inkluderar en kronologi som ger en överblick över varningar från läkemedelsövervakare, information som alla konsumenter borde vara medvetna om, och ignorera på egen risk.

Kräver Adobe Acrobat Reader, som kan fås kostnadsfritt genom att klicka här.

NEDLADDNINGAR