Faktablad

Våra faktablad, som ofta ges till lagstiftare och politiker, är uttömmande rapporter rörande de frågor som KMR driver kampanjer om för att få åtgärdade.

Att jämställa psykisk störning med vanlig sjukdom när det gäller sjukförsäkringar

Även om vissa patientstödgrupper, vilka finansieras med stora bidrag från läkemedelsindustrin, och lobbyister för psykiatrin hävdar att psykiska sjukdomar är precis som fysiska sjukdomar som diabetes, cancer eller epilepsi, finns det inga vetenskapliga belägg för detta. Det finns inga likheter mellan att ställa diagnos och testa för problem med psykisk hälsa och att göra det för verkliga kroppsliga åkommor. Psykiatriker erkänner att de inte kan skilja mellan en psykisk störning och ingen psykisk störning. Det här faktabladet redogör för farorna och det medföljande slöseriet från myndigheternas sida som skulle bli följden om man jämställde psykisk störning med vanlig sjukdom när det gäller sjukförsäkringar, och på vilket sätt detta innebär en fara för patienter.

Kostnader för psykisk vård skjuter i höjden – Det handlar om bedrägeri

”Alla är neurotiska. Jag har inga problem med att ställa diagnoser. På min mottagning ser jag bara avvikande människor. Utanför min mottagning ser jag bara normala människor. Det hänger på mig. Det är ett stort skämt. Det är detta jag menar med detta bedrägeri, detta arroganta bedrägeri ... Att på något sätt låtsas att detta är ett vetenskapligt uttalande är ... skadligt för kulturen ...” – Ron Leifer, psykiatriker i New York. Den här rapporten avslöjar ännu mer om bedrägeriet bakom att jämställa psykisk störning med fysisk sjukdom.

PSYKOFARMAKA

KMR avslöjar farorna med antidepressiva medel och annan psykofarmaka – trots mörkläggningen från FDA, psykiatriker och läkemedelsindustrin.

Av intresse för konsumenternas välfärd rapporteras här om hur riskerna med antidepressiva medel har mörklagts och hur KMR oförtröttligt har avslöjat denna humbug. Det är en uttömmande kronologisk redogörelse av KMR:s undersökning. Föräldrar, lagstiftare och andra personer som slagit larm finns bland dem som varnat för dessa preparat, trots att grupper med ekonomiska intressen försöker dölja sanningen för konsumenter.

När ordination av psykofarmaka blir åtalbar försumlighet: Fall och domslut

Den 22 januari 2008 dog den australienske skådespelaren Heath Ledger av en oavsiktlig överdos av sex olika receptbelagda smärtstillande och lugnande medel. Ellen Borakove, talesman för New Yorks rättsmedicinska kontor, tillkännagav att dödsorsaken var ”akut förgiftning genom den kombinerade effekten av oxycodone, hydrocodone, diazepam [Valium], temazepam [Restoril] och alprazolam [Xanax]”.

Psykiatriska preparat och läroplaner med vredeshantering: Ett perspektiv på våld i skolor

När man försöker fastställa riktlinjer i samband med våldet i skolorna eller bedöma potentiella gemensamma egenskaper hos de tonåringar som gjort sig skyldiga till våld och skjutdramer i skolor, måste man ta med receptbelagd psykofarmaka och psykologiska program i beräkningen.
Detta faktablad förklarar varför.

Brister i den av NIMH (National Institute of Mental Health) finansierade studien ”Utvärdering av resultatet för Citalopram [Celexa] vid depression då måttstocksbaserad vård används ... konsekvenser för klinisk verksamhet”

Medierna har prisat denna studie som ”nya” bevis för att antidepressiva medel med SSRI kan vara effektiva vid behandling av depression. Studien visar dock att det faktiskt var en anmärkningsvärt liten procentandel av deltagarna som upplevde att symptomen lindrades eller dämpades. Detta var ytterligare en av psykiatrins falska rapporter.

Bruk av psykofarmaka vid förlossningsdepression.

Många tror att psykiatriska störningar som depression, eller depression efter förlossning, är detsamma som en medicinsk sjukdom. Detta är dock högst vilseledande, särskilt för en nybliven mor som just har genomgått traumat att föda fram ett barn. Att låta henne tro att den emotionella berg-och-dalbanan som hon kanske upplever beror på en ”kemisk obalans i hjärnan” som kräver medicinering med psykofarmaka, är falskt och skadligt.

Internationella varningar för psykiatriska medel

Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR) bad 1990 amerikanska psykiatriker och Food and Drug Administration (FDA) att de skulle utfärda varningar om den senaste psykiatriska drogen bakom våld och mord: det antidepressiva medlet Prozac. KMR anförde klagomål och lade fram bevismaterial. FDAs svar var att den 20 september 1991 beordra en rådgivande kommitté att genomföra utfrågningar för att undersöka antidepressiva medels säkerhet och effektivitet.

En panel bestående av nio psykiatriker, av vilka flera med finansiella band till läkemedelsföretag, fick höra hårresande vittnesmål från både medicinska experter och offer för dessa preparat – men gjorde ingenting åt det.

PSYKIATRI & LÄKEMEDELSINDUSTRI – EN INTRESSEKONFLIKT

Psykiatrins diagnostiska handledning har ett samband med läkemedelstillverkare

Finansiella intressen skadar under sken av psykisk vård

Psykiatri, läkemedelsindustrin och FDA – en destruktiv allians som utgör en fara för barnens liv

Alliansen mellan medlemmar av Amerikanska psykiatriförbundet, läkemedelsföretag och Amerikanska läkemedelsverket (Food and Drug Administration – FDA) sätter miljontals barns liv i fara. FDA förlitar sig på psykiatriska teorier om ”psykiska störningar” och den amerikanska allmänhetens hälsa är i fara.

Falsk och vilseledande reklam från psykiatriska grupper

Denna rapport i allmänhetens intresse avslöjar den till stora delar aldrig berättade historien om psykiatrins och läkemedelsindustrins lobbyister och deras ”stödgrupper” som marknadsför partiska åsikter om psykisk sjukdom och behovet av farliga psykiatriska medel för att behandla den. Mycket av deras publicerade material framställer teorier som fakta och vilseleder på så vis föräldrar och patienter.

ALTERNATIV

Psykisk hälsovård: Vad finns det för alternativ till psykofarmaka?

Regeln om informerat samtycke kräver att patienter underrättas om alla tillgängliga alternativ, men ändå har psykiatriker förvägrat patienter denna rättighet och tvingat på dem ”behandlingar” som bara förvärrar deras tillstånd eller döljer odiagnostiserade och obehandlade kroppsliga sjukdomar. Alternativa metoder för att hjälpa dem som lider av psykiska problem begravs i marknadsföringsjargongen om att ”psykisk sjukdom” är resultatet av någon neurobiologisk nedsatt funktion eller kemisk obalans. Det finns ingen vetenskaplig grund för dessa påståenden, men de backar upp försäljningen av psykofarmaka till ett värde av över 27 miljarder dollar per år enbart i USA, och ungefär 80 miljarder dollar globalt. Denna rapport är baserad på läkares studier och rapporter.

Kräver Adobe Acrobat Reader, som du kan få kostnadsfritt genom att klicka här.

NEDLADDNINGAR