Modellförslag till lagstiftning

Nedan finner du exempel på lagstiftningsmodeller mot psykiatriska tvångsutövningar. Var och en av dessa modeller har tillsammans med relevanta informationsbroschyrer gjorts tillgängliga för nedladdning för ditt bruk. Dessa kan presenteras för lagstiftare när man begär hjälp från dem med att förhindra och sätta stopp för övergrepp; ”modellmotionerna” kan användas som riktlinjer för ny lagstiftning.

Modeller till förslag om lagstiftning: Testning för psykisk hälsa, skydd av barn och informerat samtycke
BESTÄMMELSE SOM SKALL IMPLEMENTERAS GENOM LAG FÖR ATT FÖRHINDRA ATT SKOLOR ANVÄNDS FÖR SCREENING AV PSYKISK HÄLSA ELLER PSYKOLOGISK TESTNING AV BARN UTAN SKRIVET INFORMERAT SAMTYCKE FRÅN FÖRÄLDRARNA.

Informationshäfte: Att ge droger till barn: Psykiatrin förstör liv

Informationshäfte: Att skada ungdomar: Psykiatrin förstör ungas personlighet

Modellförslag till lagstiftning beträffande elchocker
MODELL FÖR BESTÄMMELSER SOM IMPLEMENTERAS GENOM LAG FÖR ATT SÖRJA FÖR SKRIVET INFORMERAT SAMTYCKE FÖR BEHANDLING MED ELEKTROKONVULSIV (ELCHOCK-) TERAPI.

Informationshäfte: Den brutala verkligheten: Skadliga psykiatriska ” Behandlingar”

Modell till förslag om lagstiftning: Dödlig bältesläggning
BESTÄMMELSE ATT ANTAS SOM LAG FÖR ATT HINDRA BRUKET AV FYSISKA ELLER MEKANISKA FASTSPÄNNINGSPROCEDURER I PSYKIATRISKA INSTITUTIONER.

Informationshäfte: Dödliga tvångsmetoder: Psykiatrins ’terapeutiska’ övergrepp

Modellförslag till lagstiftning beträffande ofrivillig intagning
ATT ANTAS SOM LAG SOM FÖRBJUDER TVÅNGSINTAGNING UTAN VEDERBÖRLIG LAGLIG PROCEDUR OCH MED SKYDD FÖR EN PERSONS RÄTT TILL FRIHET.

Informationshäfte: Hur samhället ödeläggs: Psykiatrins påtvingade ”vård”

Informationshäfte: Den verkliga krisen inom dagens psykvård

Modellförslag till lagstiftning beträffande terapeuters sexuella utnyttjande av patienter
EN PERSON SOM ÄR ELLER UTGER SIG FÖR ATT VARA TERAPEUT OCH SOM AVSIKTLIGT HAR SEXUELL KONTAKT MED EN PATIENT ELLER KLIENT UNDER VILKEN SOM HELST TYP AV BEHANDLING, KONSULTATION, INTERVJU ELLER UNDERSÖKNING ELLER MEDAN HAN/HON UPPRÄTTHÅLLER EN TERAPEUT/PATIENTRELATION, ÄR SKYLDIG TILL ETT ALLVARLIGT BROTT.

Informationshäfte: Psykiatrisk våldtäkt: Övergrepp mot kvinnor och barn

Kräver Adobe Acrobat Reader, som kan fås kostnadsfritt genom att klicka här.

NEDLADDNINGAR