Budskap från ordföranden

Mängder av föräldrar förnekas rätten att välja vilken sorts undervisning deras barn skall få, tvingas att ge dem personlighetsförändrande psykofarmaka, eller tvingas utsätta sina barn för obligatorisk ”screening” för att finna psykiska störningar som det inte finns några vetenskapliga bevis för.

Men genom arbetet i KMR:

 • har lagstiftning i USA antagits som förbjuder användningen av elchock och psykokirurgi på barn.
 • har lagstiftning godkänts i Piemonte, Italien, som förbjuder användningen av ECT på barn, äldre och gravida kvinnor.
 • har lagar om informerat samtycke till behandling antagits, vilket därigenom minskar antalet människor som utsätts för ECT.
 • Djupsömnsbehandling – en dödlig kombination av läkemedel och elchocker – förbjudits i Australien, där det medfört åtminstone 48 dödsfall.
 • har en amerikansk lag antagits som förbjuder att tvinga barn att ta psykiatriska preparat som en förutsättning för deras undervisning.
 • har man i flera länder godkänt federala lagar och föreskrifter mot användning av våldsamma tvångsmetoder.
 • har lagar antagits för att se till att psykiatriska sexuella övergrepp och våldtäkt på patienter behandlas som ett brott.
 • har prejudikat fastställts vilket innebär att patienter som kränks av psykiatriker har rätt att väcka talan vid en civil domstol och få ersättning för skada som psykiatrisk behandling orsakat dem.
 • har tusentals medborgare räddats från olagligt fängslande eller olaglig inspärrning och patienter har återfått sina juridiska och medborgerliga rättigheter.  

Psykisk hälsa kan skapas, men bara genom:

 • effektivt psykiskt helande som sker i en lugn atmosfär som kännetecknas av tolerans, säkerhet, trygghet och respekt för människors rättigheter;
 • att återställa människors personliga styrka, förmåga, kompetens, självförtroende, stabilitet, ansvar och andliga välbefinnande;
 • att använda högt utbildade, etiska utövare som är djupt engagerade först och främst i sina patienter och deras familjers välbefinnande, inte i ekonomisk vinning.

Denna beskrivning har ingen likhet med psykisk behandling inom dagens psykiatri. Psykiatrin åstadkommer inte psykisk hälsa, snarare psykisk ohälsa och miljoner förstörda liv.

I KMR arbetar vi för att få till stånd en miljö för psykiskt helande som grundar sig på mänsklig värdighet och anständighet. Som ett resultat av våra ansträngningar har miljontals människor sluppit bli förstörda av psykiatrisk behandling.

Vi välkomnar dig till vår webbsajt och hoppas att du kommer att begagna dig av denna möjlighet att bättre trygga framtiden för dem du älskar, dina vänner och dig själv.

Med vänliga hälsningar,

Jan Eastgate
ordförande
Internationella Kommittén
för mänskliga rättigheter

Jan Eastgate har undersökt psykiatriska brott under mer än trettio år. Politiker, jurister, psykologer och människor som arbetar med medborgerliga rättigheter har beskrivit henne som en ”oförtröttlig förkämpe” och en människa med ”enorm beslutsamhet och enormt mod som har utfört ett fantastiskt arbete”.I sitt hemland Australien hjälpte Jan till att få till stånd en Royal Commission (regeringsundersökning på högsta nivå) rörande djupsömnsbehandling, en dödlig psykiatrisk ”behandling” som omfattade elchocker och en cocktail med starka droger. Regeringen förbjöd denna behandling och gav gottgörelse till hundratals patienter. Med verksamhetsbas vid KMR:s internationella huvudkontor i Los Angeles i över femton år har Jan Eastgate personligen lett undersökningar och inspektioner av psykiatriska institutioner och förhållandena i dessa i Tjeckien, Danmark, Grekland, Tyskland, Nya Zeeland, Sydafrika, Ryssland och USA.

NEDLADDNINGAR