Kapitel 8:
Neddrogning för profit

Psykofarmaka är inte avsett att bota, utan att undertrycka symptom och att fysiskt skada den person som tar medicinen. Man påstår att varje nytt ”mirakelpiller” är säkert och effektivt; först senare avslöjas farorna med det. Psykofarmaka dödar.
NEDLADDNINGAR