Kapitel 2:
Psykiatrins ursprung

Ända sedan psykiatrins början på 1700-talet har psykiatriker slagit mynt av mänskligt elände, genom att på anstalter begränsa, låsa in, spänna fast och isolera människor med psykiska problem.
NEDLADDNINGAR