Kapitel 9:
Psykiatriska tvångsmetoder

Psykiatrikernas bruk av fysisk och kemisk ”begränsning” på psykiatriska anstalter, är mycket lukrativa metoder. Psykiatriker medger att dessa metoder ofta resulterar i att patienten dör. De kan således begå mord utan att upptäckas.
NEDLADDNINGAR